Home  > Varken  > Actueel  > Kennisdeling >  Porcilis Symposium  > Porcilis Symposium 2022

“Ik wil met minimale ingrepen het maximale resultaat bereiken”

Goede samenwerking, daaraan werkt dierenarts Gerard van Eijden met zijn klanten. Hij schroomt nieuwe technieken niet. Inzetten van chips voor identificatie, werken in een integratie, invoeren van werkprotocollen. Allemaal handvatten om zijn ultieme doel te bereiken: het maximale resultaat met minimale ingrepen.
Een schoolvoorbeeld hiervan is een kleine integratie waarin Van Eijden als dierenarts mee het voortouw neemt. Eén vermeerderaar is gekoppeld aan drie vleesvarkenshouders die hun varkens leveren binnen een vleesconcept.

Gerard van Eijden is een van de 12 dierenartsen van Dierenartsenpraktijk AnimalCare in Harderwijk.
De praktijk heeft als missie te zorgen en ontzorgen.
“We willen problemen voorkomen in plaats van brandjes blussen”.

Contact met de retail een “must”

“Vooral tussen fokker en mester schort het nogal eens aan goede afspraken,” aldus Van Eijden.
“Ik merk dat als alle schakels op elkaar afgestemd zijn, er veel nieuwe inzichten ontstaan. Wij leerden binnen de integratie dat door onze manier van werken het vlees twee dagen langer houdbaar is door een betere bacteriologische kwaliteit van het vlees.
Het is niet helemaal duidelijk hoe die kwaliteit beïnvloed wordt, maar het scheelt de retail gigantisch in de kosten. We hebben in de varkenshouderij geen weet van wat er allemaal speelt en waaraan een goed product in de ogen van de retail aan moet voldoen. Daarom pleit ik voor méér contact vanuit de sector met de retail.”

Chippen van big legt hele keten bloot

“Chips voor bigidentificatie helpen afstemming tussen de schakels te verbeteren. Een voorbeeld: We weten allemaal dat het beter is om tomen varkens bij elkaar te houden dan om uniforme koppels van 25 kilo te ontvangen. Toch valt het niet mee dit tussen de oren te krijgen. Varkenshouders zien nu eenmaal graag uniforme koppels. Daarbij zit de crux hem er ook in dat je het bij elkaar houden van tomen goed moet kunnen organiseren. Om die reden help ik bedrijven bij het invoeren van werkprotocollen en denk ik mee om een goede manier te vinden om dit werkbaar te maken. Zo maakte het identificeren van de biggen met een chip het allereerst mogelijk om te garanderen dat maximaal 4 tomen samengevoegd worden. Maar het leidt tot nog veel meer inzichten: Wat ontvang je liever? Biggen die 320 gram groeiden of biggen met 420 gram groei op de teller? En wat weet je van de groei als je alleen maar kijkt naar het biggewicht bij ontvangst, zeg 25 kg? Juist! helemaal niets! Dát soort zaken wordt ineens inzichtelijk als je in een keten werkt met een goede analyse van de gegevens, in dit geval op de chip.”

Minder antibiotica door goed management

“Door het volgen van de dieren en analyseren van de gegevens zien we dat goed management veel antibioticumgebruik kan voorkomen. Wat mij betreft moeten we er van af om varkens te “proppen” in een systeem dat we hebben ontwikkeld, maar meer naar het dier kijken en daar het systeem op aanpassen. Wat ik daarmee bedoel? Bijvoorbeeld bij spenen, daar valt nog zoveel te halen. De big mist zijn moeder en haar warme melk, moet wennen aan een nieuw hok, krijgt niet alleen andere voeding, maar moet ook op een andere manier vreten. Dat is een moment waar mega veel winst te halen valt in het management.”

Dieren zo min mogelijk prikken

“Daarnaast is hygiëne ook een belangrijk onderdeel in management. Zo is in de protocollen van de integratie opgenomen dat met handschoentjes gewerkt wordt en willen we dieren zo min mogelijk prikken om overdracht van ziekten via de naald te voorkomen. Naaldloos vaccineren met IDAL sluit dan ook naadloos aan bij de doelstellingen van de integratie. Bovendien zijn er extra welzijnsmaatregelen zoals ruwvoerverstrekking van kracht. Ook vanuit welzijnsoogpunt past het naaldloos vaccineren goed.”

Ondersteuning voor goede werkwijze

“Je moet de dingen wel goed doen, anders heeft het geen zin,” betoogt de dierenarts. “Gelukkig worden nieuwe IDAL gebruikers goed getraind en is er altijd ondersteuning mogelijk door MSD Animal Health. Ik zou graag zien dat er snel meer vaccins op de markt komen, die met IDAL toegediend kunnen worden. Als praktijk vaccineren wij ook bij andere klanten naaldloos met IDAL. Een belangrijke stap op weg naar een gezonde varkenshouderij met minder ingrepen.”