Varken ziekten parvo Varken ziekten parvo
varken icon

Varken > Ziekten

Vlekziekte

Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Deze bacterie komt wereldwijd voor en overleeft gemakkelijk in de omgeving, in mest en in water. De bacterie komt ook voor bij gezonde varkens.

Vlekziekte kan zich uiten in een acute vorm (hoge koorts, rode vlekken op de huid), een subacute vorm (minder duidelijke symptomen) en een chronische vorm (gewrichtstontsteking en ontsteking van de hartkleppen).

Oorzaak voorkomen

Vlekziekte is een bacterie die wijdverspreid voorkomt bij zoogdieren, vogels en vissen. Het varken wordt beschouwd als belangrijkste reservoir. Een varken wordt besmet via orale opname, via huidbeschadigingen of via steekvliegen. Vlekziekte kan goed onder controle gehouden worden door het systematisch vaccineren van fokvarkens (beren, gelten en zeugen). Als de vaccinatie achterwege gelaten wordt is er een reëel risico op een klinische uitbraak zowel in de zeugenstapel als bij de vleesvarkens. Bij een uitbraak in een gevoelige populatie loopt het sterftepercentage op tot 40% van de dieren.

een varken dat op hooi ligt
een varken met een injectiespuit in zijn oor

Ziekteverloop

De acute vorm van vlekziekte gaat gepaard met duidelijke symptomen:

 • Hoge koorts (40-42°C), gebrek aan eetlust , depressie
 • Vruchtbaarheidsproblemen (t.g.v. hoge koorts)
 • Embryonale sterfte en abortus bij drachtige zeugen
 • Onvruchtbaarheid bij beren.
 • Roodpaarse, rechthoekige tot diamantvormige vlekken op de huid
 • Stijve gang, pijnlijke gewrichten
 • Symptomen van bloedvergiftiging, ademhalingsproblemen en diarree
 • Acute sterfte

Bij de subacute vorm zijn de ziektesymptomen minder uitgesproken. De koorts is minder hoog, de huidletsels zijn bij minder dieren te zien. Subklinische infecties zonder duidelijke symptomen zijn ook beschreven.

Als het dier een acute of subacute infectie overleeft, kan de infectie chronisch worden.  In de chronische fase veroorzaakt de bacterie gewrichtsontstekingen en ontsteking van de hartkleppen. Dit gaat gepaard met een of meer van de volgende symptomen:

 • Stijve gang en/of gezwollen gewrichten
 • Ademhalingsproblemen, lethargie en cyanose
 • Verminderde voederopname

Diagnose

Een vermoedelijke diagnose wordt gesteld op basis van het klinisch beeld. De roodpaarse diamantvormige huidletsels zijn kenmerkend voor vlekziekte. Samen met de combinatie van huidletsels, hoge koorts en symptomen van septicemie. De diagnose kan bevestigd worden via autopsie en laboratoriumonderzoek.

Preventie

Vaccinatie is de belangrijkste preventieve maatregel. Alle fokdieren worden systematisch gevaccineerd. Zorg daarnaast voor een goede basishygiëne op het bedrijf. De bacterie is gevoelig voor de gangbare ontsmettingsmiddelen.

Let op: Vlekziekte is een zoönose!

Bij mensen vindt de infectie vooral plaats via huidbeschadigingen. Slachthuispersoneel, veehouders en dierenartsen lopen een hoger risico op vlekziekte vanwege het contact met varkens. De nodige voorzorgsmaatregelen (het schoonmaken en afdekken van wondjes, het dragen van handschoenen) en een goede basishygiëne na contact met dieren zijn belangrijk om een infectie te vermijden. Omdat de bacterie zo algemeen verspreid is, is een besmetting niet uitzonderlijk. De infectie kan symptoomloos verlopen.

Wanneer een wondinfectie optreedt, begint de wond te jeuken, er ontstaat een pijnlijke zwelling rond de wond en de wond kleurt blauwrood. De infectie kan zich uitbreiden naar de lokale lymfeknopen en gepaard gaan met lichte koorts. Meestal verloopt de ziekte zonder grote gevolgen. In uitzonderlijke gevallen kan gewrichtsontsteking of een ontsteking van de hartkleppen optreden. Bij een wondinfectie is het raadzaam om naar de huisarts te gaan.

Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie van ons ontvangen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder.

een groep varkens met gele oormerken

NL-NON-230400089