varken icon

Varken > Ziekten

Afrikaanse varkenspest

Op 10 september 2020 is Afrikaanse varkenspest in Duitsland aangetroffen in een karkas van een wild zwijn. Terwijl België op dit moment vrij is van Afrikaanse varkenspest (ook wel AVP, African Swine Fever of ASF genoemd) grijpt de ziekte in Oost-Europa en China snel om zich heen.

Eind augustus en begin september van 2023 zijn er wederom nieuwe uitbraken gesignaleerd in respectievelijk Italië en Zweden. In Italië was dit op een varkensbedrijf en in Zweden is het ontdekt in wilde zwijnen. Beide uitbraken lijken voor te komen uit (indirecte) verspreiding door menselijk toedoen. Alertheid op het naleven van de hygiënemaatregelen is dus zeer noodzakelijk.

AVP nu en in de toekomst

Hoe lang blijft Afrikaanse varkenspest nog een probeem en hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van een vaccin? In deze video geeft Dr. José Vizcaino, expert op het gebied van AVP, een overzicht van de huidige situatie wereldwijd. Hij spreekt over de economische impact van deze ziekte maar geeft ook inzicht in de manier waarop AVP onder controle kan worden gehouden. Dr. Vizcaino deelt zijn visie over de verschillende scenario’s waar we rekening mee moeten houden.

Naald groot risico voor overdracht varkenspest.

Dier & Arts heeft onlangs een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de overdracht van Afrikaanse varkenspest in relatie tot intradermale naaldloze injectie én intramusculaire injectie met de naald.

Onderzoek toont aan dat bij vaccineren met de naald er een groot risico is dat een ziekteverwekker als Afrikaanse varkenspest (AVP) wordt overgebracht naar andere varkens die met dezelfde naald worden gevaccineerd. Gelukkig is deze desastreuze ziekte niet aanwezig in de Benelux, maar nog een hoop andere kiemen wel. Dit onderzoek illustreert een van de unieke voordelen van naaldloze vaccinatie: geen risico op overdracht via de naald.

Hieronder kunt u het wetenschappelijke artikel uit Dier & Arts nalezen. Ook het ingekorte artikel dat op Varkens.nl is verschenen kunt u inzien.

iemand die een varken vasthoudt
een rood-wit bord met varkens erop

Houd Afrikaanse varkenspest buiten de stal!

Het allerbelangrijkste dat varkenshouders kunnen doen, is het buitenhouden van het varkenspestvirus. Er is namelijk nog geen vaccin tegen dit hardnekkige virus beschikbaar. De verwachting is, dat het nog geruime tijd kan duren voordat er een geschikt vaccin ontwikkeld is.

Hoe voorkom ik verspreiding van Afrikaanse varkenspest?

* Voor Nederlandse ondertiteling klik rechtsonder op ondertiteling icoon

Wat maakt het zo moeilijk een vaccin te ontwikkelen?

Het Afrikaanse varkenspestvirus is een groot en complex virus dat waarschijnlijk is opgebouwd uit zo’n 150 verschillende eiwitten. Ter vergelijking, het klassieke varkenspestvirus, dat overigens geen enkele verwantschap heeft met het AVP virus, is opgebouwd uit maar 4 eiwitten. Mede door dit grote aantal eiwitten in het AVP virus, is het onderzoekers nog niet gelukt om een goed subunitvaccin (afgedood vaccin) te maken. Voor het ontwikkelen van een levend geattenueerd virusvaccin is het belangrijk de juiste balans tussen werkzaamheid en veiligheid te vinden. De agressiviteit van het AVP virus maakt het vinden van deze balans erg lastig. Daarnaast moet een te ontwikkelen vaccin zowel voor varkens op de bedrijven als voor wilde zwijnen geschikt zijn, omdat voor een goede beheersbaarheid ook wilde zwijnen gevaccineerd moeten worden. Daarvoor moet het vaccin zowel intramusculair als oraal toe te dienen zijn. Dit maakt de ontwikkeling van een vaccin extra complex.

Wat gebeurt er als een varken besmet raakt met Afrikaanse varkenspest?

Varkens die besmet raken met Afrikaanse varkenspest sterven gemiddeld binnen 2-10 dagen. De dieren krijgen ernstige in- en uitwendige bloedingen en hoge koorts. De bloedingen zijn uitwendig zichtbaar in de vorm van bloederige diarree, neusbloedingen, puntbloedingen (op de huid), rode oren en een rode snuit tot volledig rood aangelopen varkens. De verschijnselen van Afrikaanse varkenspest staan uitgebreid omschreven op verschillende websites.

een spaarvarken dat naar een krant kijkt

Melden verdenking Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte. Elke klinische verdenking moet worden gemeld.
Overleg met uw dierenarts en bel het Landelijk meldpunt voor bestrijdingsplichtige dierziekten van de NVWA: 045 – 546 31 88.

De actuele stand van besmettingen met Afrikaanse varkenspest in China

Het oostelijk deel van China waar het Afrikaanse varkenspestvirus is aangetroffen, is een gebied met een erg hoge varkensdichtheid. Naar schatting bevindt zich in China de helft van alle varkens op de wereld. Een grote ASF uitbraak zal daar dus desastreuze gevolgen hebben.

een kaart van Azië met rode pinnen

De ontwikkelingen van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland

Het aantal wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in Duitsland loopt op. Het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) houdt een overzicht bij van de ontwikkelingen van Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Bekijk het overzicht van besmettingen in Duitsland. 

een kaart van Europa met rode en blauwe stippen

NL-NON-230400095