varken icon

Varken >  Management

Levenscyclus

Opfokperiode

Een goede opfokperiode valt of staat met vitale, vruchtbare gelten. Maar hoe organiseert u een optimale instroom van gelten op uw bedrijf? Met onze slimme tips en tricks een koud kunstje!

Aankoop gelten

De introductie van nieuwe gelten brengt altijd risico’s op ziekte-insleep met zich mee. Hoe jonger de dieren worden aangekocht, hoe kleiner dit risico is. Bepaal samen met uw dierenarts een passende vaccinatie- en ontwormstrategie. Blijf de gezondheid van uw zeugenstapel monitoren door middel van ResPig.

een groep varkens in een hok
een varken met een injectiespuit erin

Adaptatie

In de adapatieperiode worden gelten in contact gebracht met dieren uit de zeugenstapel. Gebruik hiervoor uitgeselecteerde gelten of tweedeworps zeugen, omdat oudere dieren weinig ziekteverwekkers uitscheiden. De adaptatieperiode dient minimaal 6 weken te duren, zodat de gelten genoeg tijd hebben om te herstellen van een eventuele infectie en om immuniteit op te bouwen. Vraag uw dierenarts naar een geschikt adapatieprogramma en vaccinatieschema.

Beerhokken en inseminatiestallen

Ook de gezondheidsstatus van zeugen en gelten is belangrijk. Voor een goede vruchtbaarheid zijn algemene gezondheid, stalkimaat, temperatuur en (dag)licht van belang.

Bevorder berigheid!

Het merendeel van de zeugen wordt binnen 10 dagen na het spenen berig. Wanneer dit niet het geval is, kan dit nadelig uitpakken voor uw bedrijfsresultaat. Om berigheid bij uw zeugen te bevorderen, kunt u verschillende (management)maatregelen treffen. Deze tips helpen u op weg.

een persoon die een varken aanraakt
een varken in een metalen container

Synchroniseren

Omdat iedere fokgelt op een ander tijdstip volwassen wordt treedt er binnen een koppel op verschillende momenten berigheid op. Dit bemoeilijkt een gelijkmatige instroom in de zeugenstapel. Door de berigheid te synchroniseren kunt u uw gelten en zeugen tegelijkertijd insemineren. Synchronisatie kan ook gebruikt worden bij batchmanagement in een meerwekensysteem.

Groepshuisvestiging

Het houden van dragende zeugen in groepshuisvesting brengt uitdagingen met zich mee. Als zeugen in de groep worden geplaatst voordat de berigheid over is, kunnen ze ongewenst gedrag vertonen. Denk aan springen op andere zeugen, wat de kans op beenwerkproblemen vergroot. Zorg ervoor dat zeugen in de groep ‘vijanden’ uit de weg kunnen gaan en plaats zeugen met agressief gedrag uit de stal. Stress kan de worpgrootte negatief beïnvloeden.

een groep varkens in een hok
een varken in een metalen container

Vaccinatiestrategie

Voor een goede immunisatie is het van belang de zeugen in de dracht te vaccineren. Zorg ervoor dat dit op het juiste moment gebeurt. Periodieke monitoring van de gezondheidsstatus van uw zeugen is belangrijk. Stel aan de hand van de resultaten van deze monitoring samen met uw dierenarts een passend vaccinatieschema op.

Kramen? Vakmanschap!

De kraamstalperiode is misschien wel de meest arbeidsintensieve periode op het moderne varkensbedrijf.
De biggen zijn kwetsbaar; er komt veel vakmanschap bij kijken!

een varken dat geboren wordt in het lichaam van een varken

Gezondheid

Voor de zeug is de kraamstalperiode zeer ingrijpend. Voor de opstart van de zeug moet het geboorteproces soepel verlopen en liefst niet langer dan 4 uur duren. Alleen een zeug die fit is, kan goede biest produceren. Let ook op koorts na het werpen! Koorts belemmert de voeropname. Een zeug heeft koorts als de lichaamstemperatuur op de dag na werpen hoger is dan 40oC. Door middel van periodieke monitoring van de gezondheidsstatus van uw zeugen en biggen kan de juiste vaccinatiestrategie bepaald worden. 

een roze en wit bord met twee varkens

Vaccinatieschema

Wie goede technische prestaties wil van zeugen en biggen, kan niet zonder een passend vaccinatieschema. Wanneer zeugen op een juiste manier gevaccineerd zijn, krijgen biggen via biest de benodigde antistoffen binnen. Omdat de maternale immuniteit (vanuit biest) gedurende de eerste weken na spenen steeds verder afneemt, is het belangrijk ook biggen te vaccineren. Zo blijven ze door actieve immuniteit beschermd. Overleg met uw arts welk vaccinatieschema het beste past bij uw bedrijf. 

een man en een vrouw die een varken vasthouden

Zorg goed voor uw kwetsbare big

Naaldloos vaccineren met de IDAL zorgt voor minder stress en minder entreactie bij uw biggen, waardoor ze na de vaccinatie sneller zogen en actiever zijn. Wij komen graag gratis en vrijblijvend een demonstratie geven in uw stal, zodat u zelf de voordelen kunt ervaren.

Biestmanagement

Biggen krijgen via de biest veel antistoffen mee van de zeug. Voorafgaand aan de kraamperiode, dienen zeugen dan ook geïmmuniseerd te worden volgens een gericht vaccinatieschema. Een gemiddelde zeug heeft 4 liter biest beschikbaar. Een big heeft gemiddeld 250 ml biest nodig om voldoende antistoffen en energie binnen te krijgen. Bij grote tomen moet de biest verdeeld worden. De kwaliteit van de biest neemt snel af en op is op. Zorg dat alle biggen binnen 6 uur na de geboorte biest hebben gedronken. Na 24 uur nemen de darmen van de big niet alle antistoffen uit de biest meer op.

een groep varkens die zich voedt

Van speenfase naar groeispurt

De speenperiode is een belangrijke periode voor de big. Als een big een goede start maakt,
is de kans groot dat het ook in zijn of haar latere leven goed presteert als vleesvarken of fokgelt.

varkens in een hok

Gezondheid

Na de geboorte neemt de maternale immuniteit af. Vanaf 2 weken leeftijd bouwen biggen zelf immuniteit op; het moment om ze te gaan vaccineren! Zorg er voor dat de biggen niet vlak vóór of na het spenen gevaccineerd worden. Stress heeft een negatief effect op vaccineren, de bescherming die de vaccinatie moet opwekken wordt minder en de biggen kunnen sterker op de enting reageren. Ook de voeropname kan negatief beïnvloed worden. Blijf de gezondheid van uw biggen monitoren! Gezondheidsmonitoring helpt u bij het kiezen van de juiste vaccinaties en de juiste vaccinatiemomenten.

Management

De biggen zijn na het spenen zeer kwetsbaar. De moedermelk valt weg en ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe hokgenoten en een nieuw rantsoen. Vaak weten de biggen de voer- en waterbak nog niet goed te vinden. Zorg daarom voor voldoende vreet- en drinkplaatsen en voldoende licht in de afdeling gedurende de eerste dagen na het spenen. Ook een droge, warme en tochtvrije afdeling is essentieel. Goed spenen levert u meer op dan u denkt.

een persoon in een varkenshok
Renderend vleesvarken

Renderend vleesvarken

Gezonde vleesvarkens groeien beter en gaan efficiënter met hun voer om dan vleesvarkens die een ziekte onder de leden hebben. De meest voorkomende complicaties bij vleesvarkens zijn luchtwegaandoeningen. Als het goed is zijn vleesvarkens voldoende beschermd door vaccinaties die ze eerder in hun leven hebben gekregen. Periodieke gezondheidsmonitoring moet uitwijzen of aanvullende entingen wenselijk zijn. Ook een goed klimaat en voldoende ventilatie dragen bij aan de gezondheid van vleesvarkens. Laat met regelmaat uw stal beoordelen door een klimaatspecialist.

NL-NON-230400084