varken icon

Varken >  Management

Klimaat

Een optimaal stalklimaat is cruciaal voor een gezonde varkensstapel in de stal. En heeft een direct effect op uw technische resultaten. Ben dus alert en schakel tijdig hulp in van uw adviseur of dierenarts.

een persoon die een injectiespuit in de kolf van een koe houdt

Grip op ademhalingsproblemen

Verbeter in 4 stappen de gezondheid van varkens en houd ademhalingsproblemen onder controle.
ResPig bestaat uit een bedrijfsaudit en bloed- en speekselonderzoek. Hiermee krijgt u een goed beeld van de sterke en zwakke punten van uw bedrijf en van mogelijke aanwezige ziekten in uw stal. Kies voor een structurele aanpak, volledig toegespitst op uw bedrijfssituatie.

Hittestress

Bij een temperatuur die hoger is dan de bovengrens van de thermoneutrale zone ervaren varkens hittestress. Deze zone is voor zeugen tussen de 12 en 22 graden Celsius en voor een big tussen de 30 en 35 graden Celsius. Boven deze grens gaan varkens hun gedrag aanpassen om meer warmte te verliezen. Varkens kunnen nauwelijks zweten dus gaan ze bijvoorbeeld wel hijgen en op koelere plekken in het hok liggen. Ook eten de varkens minder.

varkens en de zonsondergang
pigs sleeping

Gevolgen

Varkens zweten zeer weinig en hebben een beperkte long- en hartreserve. Hittestress heeft hierdoor directe impact op de gezondheid van het varken. Bij de zeugen met hittestress zien we veel economisch verlies door meer sterfte, een verminderde melkgift en onrust in het hok, waardoor ook de biggensterfte toeneemt. Ook het aantal terugkomers en het aantal zeugen dat verwerpt kan toenemen. Bij de vleesvarkens zijn het vaker de zwaardere vleesvarkens die getroffen worden door hittestress. Dit uit zich in meer sterfte en de groei, voederconversie en karkaskwaliteit worden negatief beïnvloed.

Indicator

De beste indicator om hittestress waar te nemen is een verhoogde ademhalingsfrequentie. Dit is simpel te meten door 1 minuut te kijken naar de ademhaling van het dier.

msd netherland
tips tegen hittestress

Tips

  • Begin tijdig met de voorbereidingen om hittestress te voorkomen
  • Optimaliseer de ventilatie
  • Ventileer voldoende en zorg ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid in de stal niet te hoog is
  • Koel de binnenkomende lucht af via verneveling
  • Behandel, verhok of laad niet tijdens de warme perioden van de dag
  • Verschuif voederbeurten naar de koelere perioden van de dag
  • Controleer de watergift – zorg voor onbeperkt (vers) drinkwater
  • Pas eventueel de voedersamenstelling aan in overleg met je nutritionist/leverancier
  • Kalk de ramen of daken wit
  • Denk bij nieuwbouw of renovatie goed na over de bouwtechnische aspecten van de stal

NL-NON-230400085