varken icon

Varken > Ziekten

Snuffelziekte

Samen pakken we snuffelziekte aan!

Nederland is door aankoop van PM+ vrij fokmateriaal en vaccinatie nagenoeg snuffelziekte-vrij.
Toch blijft preventie nodig: bepaalde bacteriën blijven behoorlijk wat problemen veroorzaken.

Wat is snuffelziekte?

Atrofische Rhinitis – oftewel snuffelziekte – wordt veroorzaakt door een tweetal bacteriën: Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida. Met name deze laatste kan leiden tot aantasting van de neusschelpjes en soms zelfs van de hele bovenkaak, waardoor verschrompeling (atrofie) van de neusschotjes optreedt. Biggen en vleesvarkens die leiden aan snuffelziekte groeien slechter, kunnen longontsteking oplopen en zijn vatbaarder voor andere infecties. Alle reden om deze infectieziekte zo weinig mogelijk kans te geven.

een stuk van een varken

Gezonde en aangetaste neusschotjes

Er zijn twee typen snuffelziekte, namelijk de progressieve en de niet-progressieve vorm. Gelukkig komt de progressieve vorm in Nederland bijna niet meer voor, mede dankzij vaccinatie. De Bordetella bacterie die de niet-progressieve variant veroorzaakt (waarbij wel de neusschelpjes worden aangetast, maar zelden de botgroei van de bovenkaak), wordt echter nog steeds aangetroffen. Deze kan – ondanks het mildere karakter – nog steeds voor aanzienlijke schade zorgen. Deze schade is goed zichtbaar wanneer het dier van binnenuit wordt bekeken. Bekijk onze fotoreportage maar eens.

Wat zijn de symptomen van snuffelziekte?
De symptomen kunnen variëren. Het beschadigde neusfilter maakt de varkens bovendien vatbaarder voor andere infecties en ziekten.

De volgende symptomen kunnen duiden op snuffelziekte

  • Niezen, snuiven, snuffen, snotteren
  • Neusuitvloeiing, neusbloedingen
  • Traanstrepen en ‘smoezelige’ snuiten
  • Ernstig niezen en proesten (met name bij biggen van 1 tot 8 weken)
  • Scheve of verkorte neus
een hand die een groep varkens aanraakt

De juiste diagnose

Snuffelziekte wordt op de sectietafel vrijwel altijd opgemerkt. Er zijn namelijk weinig aandoeningen waarbij het beeld zo specifiek is als bij snuffelziekte. Een dwarsdoorsnede van de neus laat overduidelijk zien of de neusschelpjes er normaal uitzien of dat deze zijn aangetast. Bordetella bronchiseptica-infecties in de neus worden aangetoond door middel van bacterie kweek.

Aanpak snuffelziekte

Er bestaat helaas geen medicijn tegen snuffelziekte. De schade aan neusschotjes is onherstelbaar. Door uw zeugen of gelten te vaccineren, krijgen alle biggen een optimale bescherming. Het vaccin zorgt ervoor dat zeugen zeer hoge concentraties van de beschermende antistoffen aanmaken. Ruim voldoende om te bewerkstelligen dat ook biggen die minder biest opnemen, toch voldoende antistoffen binnenkrijgen.

Bezoek de Biosecurity pagina

Verder snuffelen aan snuffelziekte

Vragen over snuffelziekte, het voorkomen of de aanpak hiervan? Onze varkensexperts stellen hun kennis en jarenlange (praktijk)ervaring graag beschikbaar. Natuurlijk kunt u rekenen op deskundig advies, maar ook op praktische tips waarmee u meteen uw voordeel kunt doen.

een groep varkens met gele oormerken

NL-NON-230400090