varken icon

Varken > Ziekten

Ziekte van Glässer

De ziekte van Glässer onder de loep

Glässer veroorzaakt o.a. aantasting van de vliezen van hersenen, van hart-, buik- en borstholte en gewrichtsontsteking.
Soms met de dood tot gevolg. Gelukkig kunt u preventieve maatregelen nemen.

Wat is de ziekte van Glässer?

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door de bacterie Glaesserella parasuis. Deze bacterie komt op vrijwel elk varkensbedrijf voor, maar de ziekte openbaart zich met name op zogenaamde ‘High Health’ bedrijven. Stressmomenten (spenen, transport) zorgen ervoor dat de bacterie makkelijker toe kan slaan. Hoewel de klinische symptomen goed waarneembaar zijn, is de diagnose niet altijd makkelijk te stellen. Bekijk de video voor meer uitleg over het ziektebeeld en –verloop.

een groep varkens op een blauwe ondergrond
een close-up van een boek

Wat zijn de symptomen van Glässer?

De ziekte van Glässer leidt tot aantasting van de vliezen. Bij ziekte bevatten de holten bevatten meestal een geel tot geelgroene vloeistof en de organen zijn bedekt met een laag fibrine. Als de buikvliezen zijn aangetast, staan de biggen bol en zijn ze erg pijnlijk. Het zijn met name biggen van 5 tot 8 weken die ziekteverschijnselen van Glässer vertonen, maar in een heel gevoelige populatie kan de infectie klinische problemen geven bij alle leeftijdsgroepen.

Hoe stelt u de diagnose van Glässer?

Aangezien er sprake is van verschillende symptomen die ook kunnen duiden op andere aandoeningen, is Glässer niet altijd makkelijk vast te stellen.
Een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken is nodig.

1. Sectie

Een kenmerkend beeld van Glässer is de aantasting van de vliezen van de hersenen en/of in de buik- en borstholte en van het hart. De holten bevatten meestal een geel tot geelgroene vloeistof en de organen zijn bedekt met een laag fibrine. Dit wordt met sectie zichtbaar.

2. Bacteriologisch onderzoek

Wanneer bij sectie kenmerken van Glässer worden waargenomen, kan bacteriologisch onderzoek verder uitsluitsel geven. Dieren die hiervoor in aanmerking komen, moeten dan wel in de acute fase van de ziekte zitten en niet behandeld zijn met antibiotica.

3. Bloedonderzoek

Met bloedonderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen. Dit geeft echter geen uitsluitsel over de omvang en de ernst van de infectie. Bloedonderzoek is daarom alleen te gebruiken als aanvulling op wat u ziet in de stal en het sectieverslag. 

Aanpak ziekte van Glässer

Allereerst moet worden vastgesteld wat de status van Glässer is op uw bedrijf. Dit kan o.a. worden aangetoond door middel van bloedonderzoek. Hierdoor komt u te weten welke diergroepen de ziekte van Glässer doorgemaakt hebben en of deze overeen komt met de klinische problmen.

een varken dat ligt met een hand die een stuk gereedschap vasthoudt
een groep varkens in een kooi

Ziekte van Glässer voorkomen

Gelukkig is er een aantal effectieve voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen om een uitbraak van de ziekte van Glässer te voorkomen. De belangrijkste maatregelen zetten wij graag voor u op een rij:

  • Vermijd stress
  • Probeer het overleggen van varkens zoveel mogelijk te voorkomen
  • Stem de gezondheidsstatussen van de vermeerderaar en vleesvarkenshouder op elkaar af
  • Zorg voor een goede biestopname bij pasgeboren biggen
  • Zorg voor goed stalmanagement / optimale biosecurity
  • Laat regelmatig bloedonderzoek doen om de status van de ziekte van Glässer – en andere ziekten – te monitoren
  • Wees extra alert op de symptomen na stressmomenten (transport, verplaatsen, spenen)
  • Wees extra alert op risicogroepen (jonge biggen, pas aangevoerde gelten en pas opgelegde vleesvarkens)
  • Bescherm uw dieren door middel van preventieve vaccinaties. Vraag uw dierenarts om advies.

Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie van ons ontvangen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder.

een groep varkens met gele oormerken

NL-NON-230400088