Varken  > Gezondheid Varken

Interview met Ton Jacobs

Ton Jacobs vertelde tijdens het PIA Preventie Event dat het niet eenvoudig was een nieuw vaccin te ontwikkelen tegen PIA.
Hij vertelde ook waarom het nieuwe vaccin van MSD Animal Health zo uniek is, hoe de vaccinatie werkt en wat het op kan leveren.

‘Gevriesdroogd, inactief vaccin is uniek en flexibel inzetbaar’

Ton Jacobs, onderzoeker bij MSD Animal Health, stond mee aan de wieg van het nieuwe PIA-vaccin. De ontwikkelingstijd was een stuk langer dan normaal. “We moesten nogal wat obstakels overwinnen”, vertelt Jacobs. Zo was er geen beschermend antigeen, geen infectiemodel om het vaccin op te testen en geen methode om het vaccin op grote schaal kosteneffectief te produceren. “Lawsonia is geen eenvoudige bacterie.” De standaardmethode om een infectiemodel op te zetten werkte niet. Op muizencellen gekweekte Lawsonia bacteriën via de bek toegediend aan varkens veroorzaakten geen ziekte.“Zelfs bij zeer hoge concentraties werkte dat niet”, herinnert de onderzoeker zich. Uiteindelijk bleek het wel mogelijk om de ziekte op te wekken met Lawsonia bacteriën die geïsoleerd waren uit aangetaste darmen van varkens met acute PIA.

Voor wat betreft het beschermende antigeen werd in eerste instantie geprobeerd om antigenen van Lawsonia te cloneren en te laten produceren door de E. Coli bacterie die wel gemakkelijk te kweken is. Dit bleek echter niet te werken. Wat uiteindelijk wel werkte waren intramusculair toegediende afgedode Lawsonia bacteriën gemengd met een adjuvans (oplosmiddel).

Uniek noemt Jacobs dat het een afgedood gevriesdroogd vaccin is. “Normaal gebeurt dat vriesdrogen alleen bij levende vaccins. Het maakt het mogelijk om het vaccin flexibel toe te dienen”, aldus Jacobs. Het vaccin heeft een eigen oplosmiddel maar kan ook in het combinatievaccin van MSD tegen Circo-Myco worden opgelost. “Dan heb je één vaccin tegen drie ziekten.” Voor de toekomst ziet hij meer mogelijkheden om combinaties te maken.

Veldproeven bevestigen volgens Jacobs dat het vaccin doet wat het belooft. In een studie waarbij biggen op 4 weken leeftijd een vaccinatie kregen en op 8 weken een infectie, was de groei twee tot drie weken na de besmetting bijna 935 gram per dag terwijl dat bij varkens geënt met een levend vaccin vergeleken met niet gevaccineerde dieren respectievelijk 655 en 550 gram was. Uit andere proeven kwamen vergelijkbare resultaten met telkens een positief effect bij de vaccinatiegroep. “We zien betere resultaten, minder diarree en minder uitscheiding bij gevaccineerde varkens. Tijdens een van de veldproeven was er zelfs een bedrijf waar de uitval tot nul werd gereduceerd. Zeer indrukwekkend, aldus Jacobs.”

Belangrijk om mee te nemen:
  • Varkens kunnen vanaf 3 weken leeftijd het nieuwe vaccin krijgen
  • Beschermt vanaf 4 weken na vaccinatie en minimaal 21 weken daarna
  • Vaccinatie geeft hogere groei, minder uitval, lagere infectiedruk en minder diarree
  • Toedienen met Circo-Myco-vaccin is mogelijk; in toekomst misschien meer combinaties

NL-NON-230600006