Varken  > Gezondheid Varken

Verhoog je opbrengsten, houd PIA onder controle

Een praktijkcase:

Stelt u zich voor: U kunt de voerconversie met 0,2 verbeteren en de groei met 60 gram per dag laten stijgen. De uitval verlaagt u met 1,5%. Wat betekent dat voor uw bedrijfsresultaat?

Effect op voerconversie

Voor een voerconversie van 0,1 is ongeveer 10 kg extra voer nodig. Vleesvarkensvoer kostte afgelopen jaar (oktober 2018-2019) gemiddeld €25,35 per 100 kg, volgens www.agrimatie.nl. Dat betekent dat alleen al de betere voederconversie een besparing van €5,- voerkosten oplevert per afgeleverd vleesvarken. Stel u heeft 3.000 vleesvarkens en draait 3,15 rondes/jaar, dan betekent dit zo’n €47.250,- per jaar.

Voor een voerconversie van 0,1 is ongeveer 10 kg extra voer nodig. Vleesvarkensvoer kostte afgelopen jaar (oktober 2018-2019) gemiddeld €25,35 per 100 kg, volgens www.agrimatie.nl. Dat betekent dat alleen al de betere voederconversie een besparing van €5,- voerkosten oplevert per afgeleverd vleesvarken. Stel u heeft 3.000 vleesvarkens en draait 3,15 rondes/jaar, dan betekent dit zo’n €47.250,- per jaar.

Effect op uitval

Bij de hoge varkensprijzen van dit moment tikken de kosten voor uitval ook hard door. Aangezien het gros van de uitval bij acute PIA aan het eind van de vleesvarkensfase gebeurt, vallen er op een bedrijf met 3.000 vleesvarkens zo’n 45 bijna slachtrijpe dieren extra uit. Dat zijn dieren waarvoor praktisch alle kosten al gemaakt zijn. U mist door deze 1,5% uitval in de eerste helft van 2020 nog eens circa €8.370,- inkomsten (45 varkens x 100 kg x 1,86 (gemiddelde prijs Vion januari t/m 14 juni 2020). Is dit realistisch? Uit een proef waarin dieren op op een bedrijf met PIA problemen op 10 weken leeftijd gevaccineerd werden tegen PIA waren dit de verschillen tussen de controlegroep zonder vaccinatie en de proefgroep met vaccinatie. Dus: vaccineren kan zorgen voor dit betere financiële resultaat als problemen op uw bedrijf veroorzaakt worden door PIA. En dan hebben we het nog niet over het extra werkplezier, wanneer de varkens gezond de eindstreep bereiken.

Meer dan één proef

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op een proef. Maar dat is niet alles. Ook uit ander onderzoek blijkt dat bedrijven met PIA op het piekmoment van de ziekte een tot 38% lagere groei en 27% hogere voerconversie hebben dan bedrijven zonder PIA. Bovendien is de uitval dan tot 70% hoger. En dit betreft dan vaak zware varkens, vlak voor slacht. Dierenartsen in Nederland schatten dat dit per vleesvarken tussen €3,- en €5,- kost (gegevens 2018-2019). Naast hoge kosten leidt PIA tot enorme frustratie bij varkenshouders.

NL-NON-230600002