1. Ziekte van Glässer

Ziekte van Glässer

De ziekte van Glässer onder de loep

Glässer veroorzaakt o.a. aantasting van de vliezen van hersenen, van hart-, buik- en borstholte en hun organen en gewrichtsontsteking.
Soms met de dood tot gevolg. Gelukkig kunt u preventieve maatregelen nemen.

Wat is de ziekte van Glässer?

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus parasuis. Deze bacterie komt op vrijwel elk varkensbedrijf voor, maar de ziekte openbaart zich met name op zogenaamde ‘High Health’ bedrijven. Stressmomenten (spenen, transport) zorgen ervoor dat de bacterie makkelijker toe kan slaan. Hoewel de klinische symptomen goed waarneembaar zijn, is de diagnose niet altijd makkelijk te stellen. Bekijk de video voor meer uitleg over het ziektebeeld en –verloop.

> Bekijk video Glässer

Wat zijn de symptomen van Glässer?

De ziekte van Glässer leidt tot aantasting van de vliezen. De holten bevatten meestal een geel tot geelgroene vloeistof en de organen zijn bedekt met een laag fibrine. Als de buikvliezen zijn aangetast, staan de biggen bol en zijn ze erg pijnlijk. Het zijn met name biggen van 5 tot 8 weken die ziekteverschijnselen van Glässer vertonen, maar in een heel gevoelige populatie kan de infectie klinische problemen geven bij alle leeftijdsgroepen.

> Sectiebeelden Glässer

Hoe stelt u de diagnose van Glässer?

Aangezien er sprake is van verschillende symptomen die ook kunnen duiden op andere aandoeningen, is Glässer niet altijd makkelijk vast te stellen.
Een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken is nodig.

1. Sectie

Een kenmerkend beeld van Glässer is de aantasting van de vliezen van de hersenen en in de buik- en borstholte en van het hart. De holten bevatten meestal een geel tot geelgroene vloeistof en de organen zijn bedekt met een laag fibrine. Dit wordt met sectie zichtbaar.

2. Bacteriologisch onderzoek

Wanneer bij sectie kenmerken van Glässer worden waargenomen, kan bacteriologisch onderzoek verder uitsluitsel geven. Dieren die hiervoor in aanmerking komen, moeten dan wel in de acute fase van de ziekte zitten en niet behandeld zijn met antibiotica.

3. Bloedonderzoek

Met bloedonderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen. Dit geeft echter geen uitsluitsel over de omvang en de ernst van de infectie. Bloedonderzoek is daarom alleen te gebruiken als aanvulling op wat u ziet in de stal en het sectieverslag. 

Aanpak ziekte van Glässer

Allereerst moet worden vastgesteld wat de status van Glässer is op uw bedrijf. Dit kan o.a. worden aangetoond door middel van bloedonderzoek. Goed om te weten: in de ResPig bedrijfsscan worden biggen van tien weken oud (vleesvarkensbedrijf) of vleesvarkens/opfokgelten van 16 weken leeftijd (gesloten bedrijf of opfokbedrijf) standaard op antistoffen tegen de ziekte van Glässer onderzocht.

> Lees meer

Ziekte van Glässer voorkomen

Gelukkig is er een aantal effectieve voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen om een uitbraak van de ziekte van Glässer te voorkomen. De belangrijkste maatregelen zetten wij graag voor u op een rij:

  • Vermijd stress
  • Probeer het overleggen van varkens te voorkomen
  • Stem de gezondheidsstatussen van de vermeerderaar en vleesvarkenshouder op elkaar af
  • Zorg voor een goede biestopname bij pasgeboren biggen
  • Zorg voor goed stalmanagement / optimale biosecurity
  • Laat regelmatig bloedonderzoek doen om de status van de ziekte van Glässer - en andere ziekten - te monitoren
  • Wees extra alert op de symptomen na stressmomenten (transport, verplaatsen, spenen)
  • Wees extra alert op risicogroepen (jonge biggen, aangevoerde gelten en pas opgelegde vleesvarkens)
  • Bescherm uw dieren door middel van preventieve vaccinaties. Vraag uw dierenarts om advies.

> Meer over vaccineren

Meer weten over Glässer?

We wisselen graag met u van gedachten! Of u nu vragen heeft over de ziekte van Glässer of meer wilt weten over het voorkomen of de aanpak hiervan: onze varkensexperts stellen hun kennis en jarenlange (praktijk)ervaring graag beschikbaar. Neem contact met ons op voor het maken van een (telefonische) afspraak.

> Neem contact op

Grip op varkensgezondheid

In 4 stappen de gezondheid van uw varkens in beeld.
Zo simpel kan het zijn!

> ResPigWijzer

Hulpmiddel biosecurity

Ga aan de slag met biosecurity met onze poster over biosecurity.
Gratis toegestuurd!

> Poster aanvragen

Naaldloos vaccineren

Naaldloos vaccineren

De innovatie in diergezondheid en dierwelzijn.
Ontdek de IDAL.

> Alles over de IDAL

Kennis moet stromen

Onze kennisbank al afgestruind?
Boordevol tips en kennisdocumenten.

> Naar kennisbank

Ons varkensteam

We maken graag kennis met u en uw bedrijf.
Mogen we ons voorstellen?

> Dit zijn wij