1. Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest

Stop varkenspest

Op 10 september 2020 is Afrikaanse varkenspest in Duitsland aangetroffen in een karkas van een wild zwijn. Terwijl België op dit moment vrij is van Afrikaanse varkenspest (ook wel AVP, African Swine Fever of ASF genoemd) grijpt de ziekte in Oost-Europa en China snel om zich heen.
Wat betekent dit voor de Nederlandse varkenshouderij?

Veilig markervaccin voor Europa in de pijplijn

Afrikaanse varkenspest dook in juli vlak bij de Nederlandse grens op. Iedereen stond meteen op scherp. Helaas is het vaccineren tegen de besmettelijke varkensziekte nog steeds geen optie. Een markervaccin met bijbehorende test om onderscheid te kunnen maken tussen het vaccin- en veldvirus is er niet. Erwin van den Born schetst het perspectief.

> Lees het hele artikel 

AVP nu en in de toekomst

Hoe lang blijft Afrikaanse varkenspest nog een probeem en hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van een vaccin? In deze video geeft Dr. José Vizcaino, expert op het gebied van AVP, een overzicht van de huidige situatie wereldwijd. Hij spreekt over de economische impact van deze ziekte maar geeft ook inzicht in de manier waarop AVP onder controle kan worden gehouden. Dr. Vizcaino deelt zijn visie over de verschillende scenario’s waar we rekening mee moeten houden.

Houd Afrikaanse varkenspest buiten de stal!

Het allerbelangrijkste dat varkenshouders kunnen doen, is het buitenhouden van het varkenspestvirus. Er is namelijk nog geen vaccin tegen dit hardnekkige virus beschikbaar. De verwachting is, dat het nog geruime tijd kan duren voordat er een geschikt vaccin ontwikkeld is.

> Hoe houd ik Afrikaanse varkenspest buiten de deur?

Varkenspest verspreiding voorkomen

Hoe voorkom ik verspreiding van Afrikaanse varkenspest?

 

* Voor Nederlandse ondertiteling klik rechtsonder op ondertiteling icoon

Vaccin varkenspest

Wat maakt het zo moeilijk een vaccin te ontwikkelen?

Het Afrikaanse varkenspestvirus is een groot en complex virus dat waarschijnlijk is opgebouwd uit zo’n 170 verschillende eiwitten. Ter vergelijking, het klassieke varkenspestvirus, dat overigens geen enkele verwantschap heeft met het AVP virus, is opgebouwd uit maar 12 eiwitten. Mede door dit grote aantal eiwitten in het AVP virus, is het onderzoekers nog niet gelukt om een goed subunitvaccin (afgedood vaccin) te maken. Voor het ontwikkelen van een levend geattenueerd virusvaccin is het belangrijk de juiste balans tussen werkzaamheid en veiligheid te vinden. De agressiviteit van het AVP virus maakt het vinden van deze balans erg lastig. Daarnaast moet een te ontwikkelen vaccin zowel voor varkens op de bedrijven als voor wilde zwijnen geschikt zijn, omdat voor een goede beheersbaarheid ook wilde zwijnen gevaccineerd moeten worden. Daarvoor moet het vaccin zowel intramusculair als oraal toe te dienen zijn. Dit maakt de ontwikkeling van een vaccin extra complex.

> Animatie vaccin-ontwikkeling

Wat gebeurt er als een varken besmet raakt met Afrikaanse varkenspest?

Varkens die besmet raken met Afrikaanse varkenspest sterven gemiddeld binnen 2-10 dagen. De dieren krijgen ernstige in- en uitwendige bloedingen en hoge koorts. De bloedingen zijn uitwendig zichtbaar in de vorm van bloederige diarree, neusbloedingen, puntbloedingen (op de huid), rode oren en een rode snuit tot volledig rood aangelopen varkens. De verschijnselen van Afrikaanse varkenspest staan uitgebreid omschreven op verschillende websites.

> Ins- en outs over AVP

Afrikaanse varkenspest nieuws

Melden verdenking Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte. Elke klinische verdenking moet worden gemeld.
Overleg met uw dierenarts en bel het Landelijk meldpunt voor bestrijdingsplichtige dierziekten van de NVWA: 045 - 546 31 88.

De actuele stand van besmettingen met Afrikaanse varkenspest in China

Het oostelijk deel van China waar het Afrikaanse varkenspestvirus is aangetroffen, is een gebied met een erg hoge varkensdichtheid. Naar schatting bevindt zich in China de helft van alle varkens op de wereld. Een grote ASF uitbraak zal daar dus desastreuze gevolgen hebben.

> Overzicht besmettingen China

De ontwikkelingen van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland

Het aantal wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in Duitsland loopt op. Het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) houdt een overzicht bij van de ontwikkelingen van Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Bekijk het overzicht van besmettingen in Duitsland. 

 

> Overzicht besmettingen Duitsland