Home  > Varken  >

Reputatie Nederlandse big onder druk MSD Animal Health

Uit het uitgebreide onderzoek van MSD Animal Health blijkt dat er regelmatig sprake is van aannames als het gaat om de gezondheids – en vaccinatiestatus van biggen. “Duitse afnemers gaan ervan uit dat de gezondheid van de biggen tiptop in orde is. Ons onderzoek heeft wel duidelijk gemaakt dat we actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat we aan de wensen van de Duitse afnemer blijven voldoen. Er ligt namelijk wel een aantal gevaren op de loer, aldus marketingmanager Niki Nuijten, die intensief betrokken is geweest bij het onderzoek.

Gezondheidsstatus aangekochte biggen

Duitse vleesvarkenshouders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van biggen. Toch heeft het gros geen idee wat de gezondheidsstatus van de door hen aangekochte biggen is, zo blijkt uit marktonderzoek van MSD Animal Health. Zolang gezondheidsproblemen uitblijven, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als dat niet zo is?

Gevaarlijke aannames

De vaccinatiegraad onder de deelnemers aan het onderzoek in Nederland blijkt een stuk hoger dan bij de Deense deelnemers (figuur 1). Met vaccinatiegraad wordt het aantal bedrijven bedoeld dat tegen een bepaalde ziekte vaccineert. “Dat de vaccinatiegraad in Nederland hoger is dan in Denemarken is niet zo vreemd, want het aantal SPF bedrijven in Denemarken ligt hoger dan in Nederland”, legt Nuijten uit. “Maar uit ons onderzoek blijkt wel dat Duitse afnemers ervan uitgaan dat biggen beschermd zijn tegen de belangrijkste kiemen. Wanneer er niet gevaccineerd wordt, is dit een verkeerde aanname, biggen kunnen wel vrij zijn van bepaalde kiemen maar zijn dan niet beschermd. Wanneer onbeschermde biggen terechtkomen op een bedrijf met een hoge ziektedruk, kan het flink mis gaan. Nederlandse biggen zijn over het algemeen beter beschermd dan Deense biggen. Maar als je gaat kijken naar de vaccinatiegraad voor bijvoorbeeld PRRS of APP dan zie je dat voor PRRS 4 van de 10 en voor APP zelfs 9 van 10  koppels biggen geen enkele bescherming te verwachten is in geval van een hoge ziektedruk.’’

Figuur 1

Volgens Nuijten wordt het belang van goede communicatie en korte lijnen bij de export van biggen erg onderschat. “Uit ons onderzoek blijkt dat er niet alleen sprake is van aannames als het gaat om de ziektes waartegen al dan niet gevaccineerd is, maar ook als het gaat om de gebruikte producten en de werkingsduur daarvan. Een groot risico, want als de gezondheidsstatus van de biggen niet naadloos aansluit op die van het bedrijf waar ze terechtkomen, ontstaan de grootste problemen. Met goede communicatie en afstemming kun je die problemen eenvoudig voorkomen. Dit komt het imago van de Nederlandse big ook weer ten goede!”

ResPig

Een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van de gezondheidsstatus van een bedrijf is ResPig. “Dit is een uniek monitoringssysteem dat niet alleen waardevolle inzichten biedt aan de vermeereraar, maar ook aan de afnemende partij. ResPig maakt het mogelijk om de bron van gezondheidsproblemen op én tussen bedrijven te lokaliseren.”, aldus Nuijten. “De afnemende partij krijgt cruciale informatie over de gezondheidsstatus van de aangekochte dieren om het management te kunnen aanpassen op de behoefte van de dieren.’’

Wij denken graag mee!

Meer weten over hoe gezondheidsmonitoring kan bijdragen aan een verbeterde relatie met uw afnemer?
Neem contact op met het varkensteam van MSD Animal Health.