Varken > Services

Reputatie Nederlandse big onder druk

Uit uitgebreid onderzoek van MSD Animal Health blijkt dat er regelmatig sprake is van aannames als het gaat om de gezondheids – en vaccinatiestatus van biggen. Duitse afnemers gaan ervan uit dat de gezondheid van de biggen in orde is. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er actie moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat we aan de wensen van de Duitse afnemer blijven voldoen.

Gezondheidsstatus aangekochte biggen

Duitse vleesvarkenshouders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van biggen. Toch heeft het gros geen idee wat de gezondheidsstatus van de door hen aangekochte biggen is, zo blijkt uit marktonderzoek van MSD Animal Health. Zolang gezondheidsproblemen uitblijven, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als dat niet zo is?

Gevaarlijke aannames

De vaccinatiegraad onder de deelnemers aan het onderzoek in Nederland blijkt een stuk hoger dan bij de Deense deelnemers (figuur 1). Met vaccinatiegraad wordt het aantal bedrijven bedoeld dat tegen een bepaalde ziekte vaccineert. “Dat de vaccinatiegraad in Nederland hoger is dan in Denemarken is niet zo vreemd, want het aantal SPF bedrijven in Denemarken ligt hoger dan in Nederland”, legt Nuijten uit. “Maar uit ons onderzoek blijkt wel dat Duitse afnemers ervan uitgaan dat biggen beschermd zijn tegen de belangrijkste kiemen.

Wanneer er niet gevaccineerd wordt, is dit een verkeerde aanname, biggen kunnen wel vrij zijn van bepaalde kiemen maar zijn dan niet beschermd. Wanneer onbeschermde biggen terechtkomen op een bedrijf met een hoge ziektedruk, kan het flink mis gaan. Nederlandse biggen zijn over het algemeen beter beschermd dan Deense biggen. Maar als je gaat kijken naar de vaccinatiegraad voor bijvoorbeeld PRRS of APP dan zie je dat voor PRRS 4 van de 10 en voor APP zelfs 9 van 10  koppels biggen geen enkele bescherming te verwachten is in geval van een hoge ziektedruk.’’

Verkeerde vaccins door spraakverwarring

Het belang van goede communicatie en korte lijnen bij de export van biggen wordt erg onderschat. Uit dit onderzoek blijkt dat er niet alleen sprake is van aannames als het gaat om de ziektes waartegen al dan niet gevaccineerd is, maar ook als het gaat om de gebruikte producten en de werkingsduur daarvan. Een groot risico, want als de gezondheidsstatus van de biggen niet naadloos aansluit op die van het bedrijf waar ze terechtkomen, ontstaan de grootste problemen. Met goede communicatie en afstemming kun je die problemen eenvoudig voorkomen.

Ook blijken er regelmatig problemen te ontstaan door simpele (spraak)verwarring. “Het is voorgekomen dat biggen na aankomst de verkeerde vaccins toegediend hebben gekregen. De afnemende partij gaf aan dat de biggen twee keer gevaccineerd moesten worden. Hij bedoelde hiermee tegen twee ziekten: circo en mycoplasma. De leverende partij veronderstelde dat hiermee een zogenaamd two-shot vaccin tegen mycoplasma bedoeld werd. De biggen werden dus twee keer gevaccineerd tegen mycoplasma, maar waren niet beschermd tegen circo, met alle gevolgen van dien…”

Onduidelijkheid over betekenis “Onderzoek onder vermeerderaars die biggen naar Duitsland exporteren”

De vermeerderaar wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over gezondheidsproblemen bij de afnemer: In de meeste gevallen gebeurt dit door de dierenarts of handelaar. In slechts bijna 11,8% van de gevallen gebeurt dat rechtstreeks door de afnemer (deelnemers aan het onderzoek konden meerdere antwoordopties kiezen). (zie figuur 2)

ResPig

Een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van de gezondheidsstatus van een bedrijf is ResPig. “Dit is een uniek monitoringssysteem dat niet alleen waardevolle inzichten biedt aan de vermeerderaar, maar ook aan de afnemende partij. ResPig maakt het mogelijk om de bron van gezondheidsproblemen op én tussen bedrijven te lokaliseren.”, aldus Nuijten. “De afnemende partij krijgt cruciale informatie over de gezondheidsstatus van de aangekochte dieren om het management te kunnen aanpassen op de behoefte van de dieren.’’

Wij denken graag mee!

Meer weten over hoe gezondheidsmonitoring kan bijdragen aan een verbeterde relatie met uw afnemer?
Neem contact op met het varkensteam van MSD Animal Health. 

NL-NON-230900003