Home  > Varken  > Content  > Voorkom paniekvoetbal en spraakverwarring

Voorkom paniekvoetbal en spraakverwarring


De sleutel tot het voorkomen van veel gezondheidsproblemen na export van biggen, is een betere en meer geregisseerde communicatie.
Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het uitgebreide marktonderzoek dat MSD Animal Health in 2018 heeft uitgevoerd onder betrokken partijen.

Op de valreep van het jaar presenteerde MSD Animal Health de belangrijkste uitkomsten van hun uitgebreide marktonderzoek naar ervaringen rondom aan- en verkoop van biggen en verwachtingen van leverende en afnemende partijen. “Als er problemen ontstaan, is het van groot belang om de voorgeschiedenis van de biggen te kennen om tot een goede diagnostiek te kunnen komen. Het onderzoek heeft onder meer duidelijk gemaakt dat het hier regelmatig aan schort”, aldus een dierenarts van MSD Animal Health.

Paniekvoetbal leidt tot tijdverlies

Wat volgens Geurts in de praktijk vaak gebeurt, is dat er te snel conclusies worden getrokken, zonder dat daar een gefundeerde diagnose onder ligt. “Als dieren al klinisch ziek zijn, is de afnemer geneigd om meteen te handelen. Wat je ziet, is vaak een soort paniekvoetbal. Men neemt monsters af van een bepaalde groep, doet daar beperkt onderzoek naar, trekt daar conclusies uit en gaat handelen. Veelal leidt dat niet tot het gewenste resultaat en klopt men pas dan aan bij de betreffende handelaar of de dierenarts van de vermeerderaar. Er is dan al veel kostbare tijd verloren gegaan. Bovendien blijkt dan dat de handelaar bepaalde informatie – zoals bijvoorbeeld het actuele vaccinatieschema, werkingsduur van het betreffende product, enzovoort – niet altijd tot zijn beschikking heeft.”

Verkeerde vaccins door spraakverwarring

Ook blijken er regelmatig problemen te ontstaan door simpele (spraak)verwarring. “Het is voorgekomen dat biggen na aankomst de verkeerde vaccins toegediend hebben gekregen. De afnemende partij gaf aan dat de biggen twee keer gevaccineerd moesten worden. Hij bedoelde hiermee tegen twee ziekten: circo en mycoplasma. De leverende partij veronderstelde dat hiermee een zogenaamd two-shot vaccin tegen mycoplasma bedoeld werd. De biggen werden dus twee keer gevaccineerd tegen mycoplasma, maar waren niet beschermd tegen circo, met alle gevolgen van dien…”

Onduidelijkheid over betekenis

Ook de status ‘vrij van’ blijkt voor verwarring te zorgen. “In Denemarken vaccineert men de exportbiggen weinig tegen PRRS. Veel bedrijven zijn er vrij van en melden dat aan hun Duitse afnemers. Die veronderstellen vaak ten onrechte dat vrij van betekent dat ze het niet kunnen krijgen, omdat ze beschermd zijn, maar dat is dus niet het geval. Als zulke biggen dan belanden op een bedrijf waar PRRS heerst, dan gaat het natuurlijk mis.”

Duidelijk is dat er in de communicatie veel te winnen valt. “De lijnen moeten korter en partijen moeten beter en sneller worden geïnformeerd. Veel van de problemen die we in ons onderzoek zijn tegengekomen, zijn daarmee in de toekomst te voorkomen. Sterker nog: we hebben door hierbij te bemiddelen inmiddels al concreet een aantal problemen voorkomen.”

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

“Onderzoek onder vermeerderaars die biggen naar Duitsland exporteren”

De vermeerderaar wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over gezondheidsproblemen bij de afnemer: In de meeste gevallen gebeurt dit door de dierenarts of handelaar. In slechts bijna 11,8% van de gevallen gebeurt dat rechtstreeks door de afnemer (deelnemers aan het onderzoek konden meerdere antwoordopties kiezen).

Uitgebreid marktonderzoek

Wilt u het uitgebreide marktonderzoek, naar ervaringen rondom aan- en verkoop van biggen en verwachtingen van leverende en afnemende partijen, nog eens terug lezen?