Home  > Varken  > Content  > Samen werken aan een betere big

Samen werken aan een betere big.

Begin vorig jaar was de aftrap van de interactieve studiereeks Strategisch Leiderschap. Eén van de deelnemers die dit praktijkgerichte traject inmiddels met succes heeft afgerond, is Paul Venner, bedrijfsleider op locatie Sterksel van de Van Asten Group. De studiereeks heeft hem verschillende nieuwe inzichten opgeleverd waarmee hij nu in de dagelijkse praktijk zijn voordeel doet.

Bedrijfsleider Paul Venner: “juist de combinatie van personeelsmanagement en diergezondheid maakt het erg sterk, vooral omdat je deze cursus in combinatie met je eigen dierenarts volgt”. 

Toekomstbestendig team heeft draagvlak voor protocollen

De coronapandemie dreigde even roet in het eten te gooien, maar in het najaar van 2020 is het toch nog gelukt om op een verantwoorde wijze de vierde en daarmee afsluitende dag van de studiereeks Strategische Leiderschap plaats te laten vinden. Paul Venner was één van de deelnemers. “Eigenlijk stelde mijn dierenarts Wouter van Herten van Dierenartsencombinatie ZuidOost dit opleidingstraject voor. Hij komt hier al jaren en kent ons bedrijf door en door. Ik had al verschillende gesprekken met hem gehad over het personeelsaspect van het werk. Het aansturen van grotere groepen, deels met een buitenlandse achtergrond, hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je iedereen meekrijgt in je visie? In het opleidingstraject zou ook ruimschoots aandacht worden besteed aan die hele personele kant, dat trok mij eigenlijk vooral over de streep”, aldus Paul, die er tevens een groot voordeel in zag dat zijn eigen dierenarts zo intensief bij het traject zou worden betrokken. “Wouter weet als geen ander waar ik naartoe wil en waar mijn uitdagingen zitten.”

Ondanks dat de interesse van Paul voornamelijk uitging naar de onderwerpen op het gebied van personeelsmanagement en bedrijfsvoering, is hij achteraf blij dat ook diergezondheid onderdeel uitmaakte van de studiereeks. “Juist de combinatie maakt het erg sterk, vooral omdat je deze cursus in combinatie met je eigen dierenarts volgt. Ik ben opgegroeid op een varkensbedrijf, heb er enige jaren gewerkt en werk nu alweer ruim anderhalf jaar op dit varkensbedrijf. Op het gebied van diergezondheid had ik een minder duidelijk leerdoel voor ogen. Achteraf heeft dit zeker een positieve bijdrage geleverd zowel voor mij persoonlijk als voor het bedrijf. Als het bijvoorbeeld gaat om monitoring van dierziekten en om benchmarken, is er altijd winst te behalen, weet ik nu.”

Samen werken aan een betere big

De gedreven bedrijfsleider heeft zijn doel goed voor ogen: een hogere kwaliteit biggen en daardoor dus een hogere omzet. “Alle aspecten die invloed hebben op je einddoel, moeten kloppen om je doel te behalen. Deze aspecten moet je dus allemaal in kaart brengen en jezelf afvragen wat er voor nodig is om dit onderdeel te verbeteren. Welke factoren hebben effect op de kwaliteit van de biggen? Hoe kunnen we deze beïnvloeden? Hoe zorgen we voor zo min mogelijk uitval? Uiteraard kijken we hier samen met het team en onze dierenarts naar.” Paul’s dierenarts Wouter vult aan: “Om de uitval zoveel mogelijk te kunnen reduceren is het van groot belang om problemen zo vroeg mogelijk te signalen en om daar meteen op in te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van zieke biggen van de gezonde, om ziektespreiding zoveel mogelijk te beperken. Ook de speenfase is een kritiek onderdeel voor goede biggen. Als het spenen goed loopt, krijg je kwalitatief gezondere en betere biggen in de biggenstal, die minder zorg nodig hebben, waardoor je het zelf ook stukken gemakkelijker hebt.”  

Team werkt samen protocol uit

Om zijn doel – een hogere kwaliteit biggen – te bereiken, heeft Paul tijdens de cursus onder begeleiding van Marlies Bosker van Movaeres een stappenplan uitgewerkt op een A4. “Van de organisatie van je kraamstal tot de voerkeuzes, vanaf de dekking van de zeug tot de verkoop van de big en van speenplan tot biggenstalprotocollen, je moet alles onder de loep nemen en je collega’s meenemen in je verhaal en doelen. Medewerkers moeten niet alleen weten wat ze moeten doen, ze horen ook te weten waarom het belangrijk is dat ze het zo doen; wat het doel is. Protocollen zijn belangrijk, maar het is nog veel belangrijker dat die protocollen gedragen worden. Hier zet ik nu veel meer op in. Zo hebben wij binnen ons bedrijf het biggenprotocol samen onder de loep genomen. Nu loopt het beter bij de gespeende biggen. Dat zien en merken de medewerkers zelf natuurlijk ook en daar worden ze blij van. De verbeteringen dragen immers bij aan ons doel. Soms is het een kwestie van langere adem. We werken immers met levende have. Wat je vandaag doet, heeft niet meteen morgen effect. Het is daarom extra belangrijk om de focus te houden, ook bij je medewerkers. En zodra de eerste positieve effecten er zijn, deze ook meteen delen en uitdragen onder je medewerkers, dat motiveert iedereen enorm. Ook kijken we nu vooral met elkaar wat we nog verder kunnen verbeteren. Alleen samen zorg je voor optimaal resultaat!”


Wilt u meer weten over de studiereeks Strategisch Leiderschap?
Neem dan contact op met het varkensteam van MSD Animal Health via 0485 – 585272 of stuur een e-mail.