Varken  > Gezondheid Varken

Artikelen over PRRS

Artikelen over PRRS. Uit hart voor de zaak!

Start vandaag met de aanpak van PRRS en kies uw persoonlijke route naar een PRRS-vrij varkensbedrijf. Op deze pagina vindt u alle artikelen over PRRS. 

Eerst doel bepalen, dan starten met aanpak PRRS

De komende jaren zal iedere varkenshouder aan de slag gaan met PRRS om Nederland uiterlijk 2050 vrij te krijgen van het virus. Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit een analyse van dierenarts varkens Marc Schyns. ‘Slechts 15 procent van de vleesvarkensbedrijven is PRRS-vrij. Denk dus goed na over de manier waarop je PRRS te lijf gaat.’

PRRS vraagt om uitroeiing

Van alle dierziekten die bij varkens spelen, is PRRS de belangrijkste die vraagt om uitroeiing. Daar zijn dierenartsen het hartgrondig over eens. Maar alleen met een goede samenwerking is de uitroeiing van PRRS te bereiken. Linda Verriet, Tamara Vandersmissen en Nico Wertenbroek geven hun visie hierover in dit artikel.

Eerst doel bepalen, dan starten met aanpak PRRS

De komende jaren zal iedere varkenshouder aan de slag gaan met PRRS om Nederland uiterlijk 2050 vrij te krijgen van het virus. Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit een analyse van dierenarts varkens Marc Schyns. ‘Slechts 15 procent van de vleesvarkensbedrijven is PRRS-vrij. Denk dus goed na over de manier waarop je PRRS te lijf gaat.’

Structurele aanpak PRRS

Op veel varkensbedrijven in Nederland heerst in meer of mindere mate PRRS. ‘ Het is een lastig virus dat een brede aanpak vraagt’, concludeert varkensdierenarts Marc Schyns. ‘Door te vloggen probeer ik op een leuke en praktische manier uitleg te geven met een kop en een staart.

Elk bedrijf PRRS-vrij

Dierenarts Piet van Lith deelt zijn ervaringen met het PRRS-vrij maken van varkensbedrijven in Duitsland. Ook voor Nederland biedt zijn aanpak kansen.

NL-NON-230400016