Varken  > Gezondheid Varken

Artikelen over PRRS

Artikelen over PRRS. Uit hart voor de zaak!

Start vandaag met de aanpak van PRRS en kies uw persoonlijke route naar een PRRS-vrij varkensbedrijf. Op deze pagina vindt u alle artikelen over PRRS. 

Hongarije is PRRS-vrij, wat zijn de leerpunten?

Kartrekker PRRS eradicatie plan Hongarije Istvan Szabo, Dr., DVM, PhD, neemt je graag mee in de radicale Hongaarse aanpak. De Hongaar heeft ervaren dat het belangrijk is om samen te werken als één team om zo bedrijven PRRS-vrij te krijgen. In dit interview licht Istvan Szabo toe wat deze aanpak inhoudt en wat de gevolgen zijn. Zo eist Hongarije dat geïmporteerde biggen een PRRS-vrije status hebben. De export van Nederlandse biggen naar Hongarije is daardoor sterk verminderd en vanuit Duitsland juist gestegen.

MSD Animal Health heeft al meer dan 20 jaar ervaring met PRRS-bestrijding en begeleidt bedrijven in samenwerking met de bedrijfsdierenarts op weg naar PRRS-vrije uitstroom. Heeft u vragen hierover? Klik dan op onderstaande button en wij helpen je verder!

Deense boeren beboet voor PRRS

In Denemarken is intensieve samenwerking tussen varkenshouders en dierenartsen verreist. Zodat zij in de toekomst nog economisch rendabele varkens kunnen leveren. Om zoveel mogelijk Deense bedrijven PRRS-vrij te krijgen in 2025, wordt er onder andere een boetesysteem via het slachthuis geïntroduceerd. Dierenarts Kristian Havn licht de Deense aanpak toe. MSD Animal Health heeft al meer dan 20 jaar ervaring met PRRS bestrijding en begeleidt bedrijven in samenwerking met de bedrijfsdierenarts op weg naar PRRS-vrije uitstroom. Heeft u vragen hierover? Klik dan op onderstaande button en wij helpen u graag verder via het contactformulier!

Eerst doel bepalen, dan starten met aanpak PRRS

De komende jaren zal iedere varkenshouder aan de slag gaan met PRRS om Nederland uiterlijk 2050 vrij te krijgen van het virus. Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit een analyse van dierenarts varkens Marc Schyns. ‘Slechts 15 procent van de vleesvarkensbedrijven is PRRS-vrij. Denk dus goed na over de manier waarop je PRRS te lijf gaat.’

PRRS vraagt om uitroeiing

Van alle dierziekten die bij varkens spelen, is PRRS de belangrijkste die vraagt om uitroeiing. Daar zijn dierenartsen het hartgrondig over eens. Maar alleen met een goede samenwerking is de uitroeiing van PRRS te bereiken. Linda Verriet, Tamara Vandersmissen en Nico Wertenbroek geven hun visie hierover in dit artikel.

Eerst doel bepalen, dan starten met aanpak PRRS

De komende jaren zal iedere varkenshouder aan de slag gaan met PRRS om Nederland uiterlijk 2050 vrij te krijgen van het virus. Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit een analyse van dierenarts varkens Marc Schyns. ‘Slechts 15 procent van de vleesvarkensbedrijven is PRRS-vrij. Denk dus goed na over de manier waarop je PRRS te lijf gaat.’

Structurele aanpak PRRS

Op veel varkensbedrijven in Nederland heerst in meer of mindere mate PRRS. ‘ Het is een lastig virus dat een brede aanpak vraagt’, concludeert varkensdierenarts Marc Schyns. ‘Door te vloggen probeer ik op een leuke en praktische manier uitleg te geven met een kop en een staart.

Elk bedrijf PRRS-vrij

Dierenarts Piet van Lith deelt zijn ervaringen met het PRRS-vrij maken van varkensbedrijven in Duitsland. Ook voor Nederland biedt zijn aanpak kansen.

NL-NON-230400016