Varken  > Gezondheid Varken

Interview met Leendert Amersfoort

Nutritionist Leendert Amersfoort vertelde tijdens het PIA Preventie Event meer over de rol van voeding bij darmgezondheid.
Voeding heeft veel invloed. Lees het hele interview.

‘Voeding helpt, maar PIA is er niet mee op te lossen’ 

Het belang van een juiste voeding in relatie tot PIA wordt door Leendert Amersfoort, nutritionist Varken bij Trouw Nutrition, benadrukt. Er zijn daarbij meerdere aspecten die invloed hebben op PIA, zowel qua voersysteem als -samenstelling. Het begint volgens Amersfoort met een goede voerhygiëne en keuzes van grondstoffen in het voer. De varkenshouder zelf kan zorgen voor een rustige voeropname. “Denk aan voldoende vreetplekken en voorkom wisselingen in het voer. Zeker in de zomer kan de voeropname sterk schommelen, wat PIA-problemen triggert.”


Bij de samenstelling van de voeders spelen vezels een belangrijke rol. Hoe structuurrijker het voer, hoe meer verzadiging en rustiger de vertering gaat. Dat is gunstig om problemen met PIA te voorkomen, maar kan ten koste gaan van de technische resultaten. Het is dus de kunst daarin een optimum te vinden. Voeraanpassingen zoals gehalte aan ruwe celstof en een optimale aminozurensamenstelling bieden mogelijkheden. Desondanks is Amersfoort terughoudend voor te veel optimisme. “Het is niet reëel te claimen dat PIA met voeding is op te lossen.”
Zowel kwalitatief beter voer als vaccinatie zijn voor de varkenshouder een investering in gezondheid en helpen bij PIA-problemen. Het is volgens Amersfoort een eigen afweging welke aanpak het beste past, ook in relatie tot omstandigheden op het bedrijf en het behalen van maximale technische prestaties. “Het is denkbaar dat iemand een enting toepast en daardoor eenvoudiger voer kan gebruiken. Maar het kan ook een optie zijn om inclusief duurder voer voor de beste resultaten te gaan.”

Belangrijk om mee te nemen:
  • Aspecten als rust, vreettijd en voerstress zijn een belangrijke trigger
  • ‘Barrier functie’ (zure maag) bij opfokbiggen geeft een goede start
  • Specifieke voeradditieven kunnen problemen en verspreiding reduceren
  • Grove structuur / vezels in het voer stimuleren de maagfunctie
  • Minder geconcentreerd voer lijkt gunstig bij PIA-problemen
  • Beste focus lijkt lage ‘fermentable load’ naar dikke darm, dat geeft zo min mogelijk fermentatie van eiwitten in de dikke darm.
  • Let door verminderde eiwitvertering op de eiwitkwaliteit en verhouding tussen aminozuren

NL-NON-230600004