Varken  > Gezondheid Varken

Interview met John Vonk

Als praktiserend dierenarts komt John Vonk regelmatig PIA tegen op varkensbedrijven. Hij vertelt wat hij zoal opmerkt in de praktijk en hoe er met PIA wordt omgegaan. Want wat is PIA nu eigenlijk? En hoe ziet het eruit? Wat ervaart de boer? En hoe lost de varkenshouder het op? Ook vertelde hij over zijn eigen ervaringen met het nieuwe vaccin tegen PIA. John begeleidde het eerste bedrijf in Nederland dat met dit vaccin aan de slag ging.

‘Vaccin voelt als een nieuwe motor van Max Verstappen’

Dierenarts John Vonk van De Varkenspraktijk uit Oss ziet in de praktijk nog veel problemen met PIA. De dierenarts benadrukt het belang van een goede diagnose aangezien een hele rij ziektes min of meer vergelijkbare ziektebeelden geeft.
Het valt Vonk op dat er meer problemen met PIA zijn in de zomer. Dat verband blijkt ook uit meldingen bij de Online Monitor van GD. “We denken dat het vooral met de temperatuur te maken heeft. Dat geeft een onregelmatige voeropname en daardoor problemen.” Varkenshouders kunnen maatregelen nemen om hittestress te voorkomen. Vonk adviseert te investeren in klimaat, maar ook de voeding aan te passen met vaker kleinere porties en voer dat minder warmte produceert bij de vertering.

Vonk spreekt uit ervaring; hij begeleidt anno 2020 46 vleesvarkensbedrijven waarvan er tien met acute PIA kampen. Bij zes van deze 10 bedrijven is hij gestart met het nieuwe vaccin. Eén hanteert het orale vaccin en drie zetten antibiotica in. Hij ziet in het PIA-vaccin een nieuw stuk gereedschap om PIA aan te pakken. “Het is net alsof Max Verstappen een nieuwe motor voor zijn F1-bolide heeft. Zo voelt het om een nieuw vaccin te hebben.”

Hij haalt een veldproef aan waar het vaccin is getest. Op dit bedrijf met bijna 2.900 varkens werd de helft gevaccineerd. Bij die varkens daalde de uitval door PIA tot nul. Over alle varkens heen steeg de groei van 833 naar 890 gram per dag en daalde de voerconversie van 2,47 naar 2,21 in de laatste twee maanden. “Aangezien maar de helft van de varkens is gevaccineerd zijn de resultaten nog een onderschatting”, aldus de dierenarts.

Belangrijk om mee te nemen:
  • Alle Nederlandse varkensbedrijven en driekwart van de varkens zijn positief voor Lawsonia
  • Een juiste diagnose is belangrijk omdat er vergelijkbare ziektebeelden zijn
  • Hygiëne en bio-veiligheid, gezonde voeding en vaccinatie verminderen de impact van PIA
  • Voorkom hoge temperaturen in de stal zodat de voeropname stabieler blijft
  • In de proef pakt vaccinatie heel goed uit met forse daling van uitval, hogere groei en lagere voerconversie

NL-NON-230600006