rundvee icon

Rundvee  > Services

Time To Vaccinate

Meer rendement, een optimaal dierenwelzijn, en efficient en zorgeloos werken? Dat kan door de diergezondheid te optimaliseren. Echter, vele infectieziekten vormen een continue bedreiging voor de gezondheid van een veestapel. Door te focussen op preventie kunnen deze ziekten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Naast managementmaatregelen is vaccinatie een cruciale pijler van preventie.

U vindt hier informatie over vaccinatie en daarnaast kunt u de ervaringen met preventief werken van verschillende veehouders lezen.

De 3 niveau’s van Preventie

De 3 niveau’s van Preventie

Managementmaatregelen bij de preventie van infectieziekten

Vaccinatie staat niet op zich. Naast vaccinatie zijn ook andere managementmaatregelen noodzakelijk om infectieziekten te voorkomen. Algemene aandachtspunten voor een goede diergezondheid zijn:

 • Voeding
 • Stalklimaat
 • Huisvesting en verzorging
 • Hygiëne
 • Bedrijfskleding
 • Open/gesloten bedrijfsvoering
 • Biestmanagement

Overlegt u regelmatig met uw dierenarts welke managementmaatregelen uitgevoerd moeten worden?

Ga nu aan de slag met behulp van van onze materialen. Voor veehouders is de Blauwdruk het aangewezen middel. Voor dierenartsen is de Kalf in Beeld app een goede tool.

Cost-effectiveness of vaccination

Vaccineren is begonnen bij koeien msd

Vaccineren is begonnen bij koeien

Edward Jenner, een Engelse plattelandsarts, merkte op dat iedereen die de (meestal ongevaarlijke) koepokken had doorstaan geen kinderpokken meer kreeg. Uitgaande van deze waarneming bij melksters ontwikkelde hij het idee om als voorzorg een vaccinatie of inenting met koepokken toe te passen. In 1796 besloot hij een achtjarige jongen in te enten; en met succes, zoals later leek bij de volgende pokkenepidemie. Hiermee introdueerde Jenner het woord vaccinatie. Hiermee geeft hij een eerbetoon aan de koe, want het woord vacca betekent koe in het Latijn.

Vaccineren, wat is het en hoe wordt het gemaakt?

Bij deze veehouders is vaccineren standaard!

Benieuwd naar de mogelijkheden van preventief werken in de praktijk? Vaccinerende boeren vertellen over hun eigen ervaring.

Luc Diepman

Luc Diepman

“Groeiachterstand is veel duurder dan enten”

Het maximaliseren van de gezondheid levert melk en dus geld op.

Het melkveebedrijf van de familie Diepman is een écht gezinsbedrijf. Luc, zijn vrouw en ook de zoons verzorgen samen de 130 koeien, waarbij het gros van de dagelijkse werkzaamheden wel op het bordje bij Luc terecht komt. “Zo’n koppel koeien kan ik alleen goed verzorgen wanneer de gezondheid in orde is”, luidt het stellig. “Ik hoef niet teveel achter de koeien aan te lopen, ze redden zichzelf wanneer alles goed gaat. Zo zorgen gezonde koeien niet alleen voor de meeste winst, maar ook nog eens voor het meeste werkplezier. Een zieke koe betekent zoveel meer werk.”

Let op; om bovenstaande whitepaper te downloaden, dient u ingelogd te zijn als dierenarts of professioneel veehouder.

Marius Hardeman

Marius Hardeman

Vaccineren is net zo vanzelfsprekend als het voeren van kuilgras

Melkvee dat nagenoeg nooit melkziekte of andere voedingsgerelateerde ziekten oploopt. En kalveren waarbij zelden diarree of een kuchje valt te signaleren. Volgens melkveehouder Marius Hardeman in Lemelerveld, komt dat door maatregelen te treffen die zekerheid bieden qua gezondheid. Plus: protocollair werken, zoals dat naar eigen zeggen bij de varkens al ingeburgerd is. “Ik wil weten waar ik aan toe ben en met plezier en zonder gedoe mijn werk bij de koeien uitvoeren.”

Let op; om bovenstaande whitepaper te downloaden, dient u ingelogd te zijn als dierenarts of professioneel veehouder.

Jeroen van Beek

Jeroen van Beek

Meer liters per gezonde ‘kampioens-koe’

‘Kan de verzekeringspremie omlaag? Hier gebeuren nooit gekke dingen!’

De 25-jarige Jeroen van Beek staat bij zijn collega’s bekend als fanatieke keuringsman met een waanzinnige reeks aan fokkerijprestaties. Het succes-stokje qua exterieurmanagement nam hij over van opa en vader. Nu helpen zusje, moeder en Jeroen zijn vriendin mee.

De grote liefde van Jeroen heet Debbie en ook zij is afkomstig van een melkveehouderij en nu werkzaam in de periferie. Waar minder mensen weet van hebben, is de bijzonder goede gezondheids- en bedrijfsresultaten die er in Teteringen (Br.) worden gerealiseerd. Hier is het einddoel een duurzame koe, sterk is en gezond blijft. Aandacht voor een koe betekent niet meer werk aan oplappen. Juist aan de ‘voorkant’ zijn het de duidelijke keuzes die verschil maken in de levensduur van de lacterende koe. Met dat gegeven kan volgens Jeroen minimaal een derde van zijn verzekeringspremie af. “Dat zou andere veehouders ook stimuleren om nog meer preventief aan de gezondheid van hun veestapel te werken”

Familie Neutel

Familie Neutel

Familie Neutel

‘Melken hoort bij de opvoeding’

Alle 325 koeien gezond door aandacht, vast stramien en enthousiasme van gehele familie.

In 20 jaar is het bedrijf van de familie Neutel vervijfvoudigd. Al van jongs af aan werkt het hele gezin hier aan mee. De Benjamin van het gezin: Wouter, gaat het bedrijf overnemen. Hij mocht als laatste telg van Willie en Roel opgroeien tussen de koeien. Zij 4 zussen gingen hem al voor en werkten net zo hard meer in de melkstal als op de voergang. De gedrevenheid waarmee dit bedrijf melkvee gezond houdt is terug te zien in de productieve en langdurig stabiele resultaten. 

msd netherlands

Binnenkort onthullen we deze veehouder, Volg de onthullingen in de RondomRund

Meerwaarde van vaccinatie

Door te vaccineren verhoog je de natuurlijke weerstand en voorkom je dat het dier ziek wordt. Het draagt bij tot:

 • Een betere diergezondheid.
 • Een hoger dierwelzijn.
 • Meer werkplezier.
 • Efficiëntere en duurzame dierlijke productie.
 • Reductie van curatief antibiotica gebruik.
 • Het terugdringen van antibioticaresistentie.
 • Beperking van ziekteverspreiding, dier tot dier maar ook dier tot mens.
 • Uitroeien van specifieke infectieziekten (bijvoorbeeld IBR & BVD).

Door vaccinatie wordt bescherming verkregen wanneer en hoe u dat wilt.

Meerwaarde van vaccinatie

Bedrijfsdierenarts – de expert op gebied van vaccinatie

Vaccineren is maatwerk

Niet op elk bedrijf hoeft er tegen elke ziekte gevaccineerd te worden. Het is goed steeds een zorgvuldige afweging te maken. Samen uw dierenarts kan een bedrijfsvaccinatieschema opgesteld worden. Ziekten waar in Nederland meestal tegen wordt gevaccineerd zijn:

* Of er gevaccineerd mag worden tegen blauwtong is afhankelijk van specifieke regelgeving

Rentabiliteit van vaccinatie

Vaccinatie wordt vaak beschouwd als een kostenpost, in werkelijkheid is het een investering die meer dan voldoende uit kan. Een ziekte is vaak subklinisch aanwezig, niet altijd op het oog zichtbaar dus. De gevolgen van een dier dat niet topfit is, worden vaak wel ervaren. Naast een directe impact (behandelkosten, extra arbeid, medicijnkosten, zorgen en stress) heeft een verminderde gezondheid ook een indirecte impact op groei, ontwikkeling en (toekomstige) productie van het dier. Dieren die gevaccineerd zijn, hebben meer specifieke weerstand. Een bescherming dus tegen de ziektes die op de loer liggen. Zo kan het dierlijk lichaam meer energie benutten voor groei, ontwikkeling of lacteren.

Voorbeeld: van een kalf dat gevaccineerd is tegen luchtweginfecties, wordt de meeropbrengst geschat op €85 per kalf op een leeftijd van…. (Wright 2012). U kunt meer lezen over de impact van vaccinatie in deze download;

Rentabiliteit van vaccinatie

NL-NON-230400023