rundvee icon

Rundvee  > Gezondheid koe 

IBR BVD vrij

IBR en BVD blijven op de loer liggen. Lang niet alle rundveebedrijven in Nederland zijn vrij. Daarnaast zijn er 15.000 niet-melkleverende bedrijven die zelfs helemaal niet in een verplicht bestrijdingsprogramma zitten. Virus-insleep van IBR en BVD op vrije bedrijven kan tot grote schade leiden. Op deze pagina leest u alles over hoe u IBR en BVD vrij kunt blijven.

IBR/BVD test

Het gevaar van IBR- en BVD-insleep blijft altijd aanwezig. Geen rundveebedrijf in Nederland is virusgesloten. Virusinsleep kan gemakkelijk plaatsvinden via aanvoer van dieren, bezoekers of via de lucht. U kunt grote schade door virus-insleep voorkomen. Via de IBR / BVD test kunt u bekijken hoe vaccinatie u kan helpen.

doe de ibr/bvd test

De drie gouden biosecurity regels

Voor de meerderheid van de melkveehouders is het geen kunst meer om vrij te worden, maar juist om vrij te blijven.

Waakzaamheid blijft geboden! Houd je daarom aan:

De drie gouden biosecurity regels:

  1. Voer geen dieren aan.
  2. Verplicht bedrijfskleding voor elke bezoeker.
  3. Vermijd koecontact met vee van de buren.

Ga voor zekerheid en vaccineer tegen IBR en BVD. Download hier een overzicht van alle informatie over IBR en BVD bestrijding.

3 gouden regels

Pak ze samen aan: IBR- en BVD-vrij in routes

In Nederland geldt een verplichte IBR bestrijding. Om IBR vrij te worden en blijven bent u verplicht uw koppel 2x per jaar te laten vaccineren.

Om BVD vrij te worden is er een verplichting om dragers op te sporen. Daarnaast mag er gevaccineerd worden. Zeker op bedrijven die nog niet vrij zijn is er een strak schema gewenst in verband met de hoge infectiedruk.

Bekijk en lees hier de 3 mogelijke routes die tot een IBR-vrij bedrijf leiden en de 4 routes om een BVD-vrijstatus te bereiken.

Bescherming tegen herbesmetting

Uw bedrijf is aangemeld voor de routes van IBR en BVD. Vrij blijven is nu de kunst. Vaccinatie is een uitstekende bescherming om vrij te blijven. De investering die hiervoor nodig is, is gering vergeleken met de kosten van een uitbraak. Want hoe langer een bedrijf vrij is, hoe lager de bescherming en hoe groter de schade bij een herbesmetting.

Bekijk hiernaast hoe u uw bedrijf beschermt tegen een herbesmetting

Bescherming tegen herbesmetting
bovilis ibr marker live

Vaccins die u kunnen helpen

Bovilis IBR Marker Live

Bovilis IBR Marker Live is een suspensie voor injectie. Het is een vaccin voor de actieve immunisatie van runderen ter vermindering van de intensiteit en de duur van de klinische respiratoire verschijnselen veroorzaakt door een infectie met BHV-1 en ter vermindering van de nasale uitscheiding van veldvirus.

Bovilis BVD

Bovilis BVD is een suspensie voor injectie. Het is een vaccin voor de actieve immunisatie van koeien en vaarzen tegen een transplacentaire infectie met bovine virus diarree virus (BVD).

Tip: Overleg met uw dierenarts hoe u de IBR vaccinatie met BVD vaccinatie kunt combineren.

NL-BOV-230400003