rundvee icon

Rundvee  > Gezondheid koe

Mannheimia

De laatste jaren krijgen we steeds vaker vragen over Mannheimia haemolytica infecties bij volwassen koeien. Het ziektebeeld is in grote lijnen als volgt: binnen korte tijd krijgen meerdere dieren in een koppel hoge koorts en ernstige longontsteking. Regelmatig met dodelijke afloop. Tijdens een uitbraak is snelle behandeling met antibiotica en NSAID’s van belang. Echter steeds vaker wordt er melding gemaakt dat er na verloop van tijd nieuwe gevallen opduiken. Vaccinatie tegen Mannheimia kan veel schade voorkomen.

Mannheimia haemolytica

Mannheimia haemolytica is één van de belangrijkste verwekkers van longproblemen bij kalveren (BRD).

Daarnaast zien we de laatste jaren in Nederland ook een toename van Mannheimia problemen bij volwassen melkkoeien. Dit zijn vooral acute braken, in een periode van enkele weken kunnen meerdere koeien ernstig ziek worden met hoge koorts en overlijden aan long-en borstvliesontsteking.

een groep koeien die in een veld staan
rescalf longgezondheid telt

Diagnose en behandeling

De diagnose kan met grote zekerheid worden gesteld op basis van sectiebeeld, maar ook met behulp van longspoeling of bloedonderzoek kan een Mannheimia infectie worden aangetoond.

Tijdig ingrijpen met antibiotica en ontstekingsremmers kan sterfte voorkomen Voor een zekere diagnose is aanvullend onderzoek nodig door middel van sectioe, longspoelingen of bloedonderzoek op afweerstoffen.

Vaccinatie kan zorgen voor het sneller uitdoven van een infectie op een bedrijf.

Preventie

Het gebeurt nogal eens dat in de loop van de tijd opnieuw Mannheimia gevallen op een bedrijf opduiken.

Koeien kunnen tegen Mannheimia gevaccineerd worden. Let op dat dit gebeurt met vaccins die veilig zijn voor lacterende en drachtige koeien.

Herhalingsvaccinaties kunnen goed toegepast worden tijdens de droogstand: de koe zelf gaat dan extra beschermd beginnen aan de volgende lactie en bij geod biestmanagement worden ook de jonge kalveren extra beschermd tegen longontsteking.

een hand die een fles tegen de kop van een koe houdt

NL-BOV-230400009