rundvee icon

Rundvee >Gezondheid koe

Uiergezondheid

Melk produceren met gezonde uiers; dat is het dagelijks streven, het uitgangspunt van iedere melkveehouder.  Een ziekteverwekker of invloed van buitenaf kan echter een negatief effect hebben op de uiergezondheid en een ontsteking of reactie bij de koe teweeg brengen. Wilt u die koe weer vlot op de been helpen? Lees hier meer over een effectieve aanpak van uiergezondheid.

een close-up van de uiers van een koe

Gezonde uiers, gezonde koe

Een gezond uier is essentieel voor ieder melkgevend of melkproducerend dier. Een koe voelt zich prettiger, vreet beter en vraagt minder individuele tijd, wanneer haar uiergezondheid optimaal is. Dat vraagt de nodige aandacht. Vooral in de eerste 100 dagen na afkalven staat de weerstand onder druk en is de kans op infectie groter dan in de rest van de lactatie.

Bacteriële infectie

Afwijkende melk, een toenemend celgetal en een dalende melkproductie zijn signalen voor een uierinfectie, oftewel: mastitis. Deze aandoening kent een reeks aan mogelijke veroorzakers bestaande uit verschillende bacteriën. Bovendien reageert iedere koe anders op een infectie. Er zijn koeien die met hun eigen afweer een uierontsteking kunnen voorkomen, terwijl bij andere koeien binnen korte tijd een milde, matige of ernstige mastitis kan ontstaan. Vaak speelt de algehele weerstand in combinatie met de infectiedruk, een belangrijke rol in de mate waarin ze ziek wordt van een bacteriële infectie.

een close-up van de uiers van een koe msd

Klinische of subklinische mastitis

Mastitis is er in twee vormen: klinisch en subklinisch. Een koe met klinische mastitis is te herkennen aan afwijkende melk, meestal een zwelling aan de uier en pijn. In sommige gevallen zelfs gepaard met koorts en andere ziekteverschijnselen bij de koe. Subklinische mastitis is daarentegen niet zichtbaar en dus moeilijker te herkennen. Het celgetal is echter wel (sterk) verhoogd. Ook de geleidbaarheid van de melk kan afwijken van normaal. Zowel klinische als subklinische mastitis worden veroorzaakt door verschillende soorten bacteriën, onder andere: Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae of Klebsiella.

Wat gebeurt er in de uier bij klinische mastitis?

Een koe met een uierinfectie krijgt te maken met de volgende symptomen:

  • Koorts
  • Roodheid
  • Zwelling van de uier
  • Pijn
  • Verlies van functie, dus geen of minder melk produceren
een close-up van een koe
een koe die in een veld staat


Koe vlotter hersteld na pijnbestrijding

Gaat u aan de slag met een verbeterde klauw-, uier of longgezondheid op uw bedrijf? En wilt u efficiënt en doelgericht werken om meer tijd en werkplezier over te houden? Gebruik dan een pijnstiller en ontstekingsremmer zodat de koe zich sneller beter gaat voelen, eerder vreet, meer gaat bewegen en dus vlotter ‘de oude is’.

een screenshot van een medische website

Wat te doen bij mastitis?

De uierontstekingswijzer biedt uitkomst!

Twijfelt u aan de uiergezondheidvan uw dieren? Raadpleeg dan deze nieuwe uierontstekingswijzer. In een oogopslag ziet u precies waar u bij mastitis op moet letten en welke behandeling tot de mogelijkheden behoren. Blijf uw aanpak voortdurend toetsen en wees kritisch op de behandelingsmethode. Zo werkt u het snelste toe naar een gezonde koe.

een persoon in blauwe handschoenen die een spuit aan een koe geeft

Iedere koe verdient een teatsealer!

Een optimale uiergezondheid is één van de pijlers bij het verlengen van de levensduur van onze melkkoeien. Het verbeteren van de uiergezondheid leidt tot een lager vervangingspercentage, verlenging van de levensduur en dus een beter financieel resultaat.