Rundvee  > Kalvergezondheid

Feiten en cijfers

Het jongvee is de toekomst van het melkveebedrijf. De kalveropfok in de eerste weken heeft vergaande gevolgen voor de efficiëntie en kostenstructuur op het melkveebedrijf.

Jongvee-opfok is de tweede kostenpost van het bedrijf en de opfok van een vaarskalf is pas terugverdiend halverwege de 2e lactatie. Een vaars zonder ziektehistorie in het eerste half jaar geeft meer melk in de eerste en tweede lactatie.

Antwoord op de meestgestelde vragen rondom cryptosporidiose

Cryptosporidiose bij kalveren komt nog steeds veel voor op melkveebedrijven. Hoe kunt u cryptosporidiose herkennen? Wat moet u doen als er op uw bedrijf sprake is van crypto? In dit kennisdocument geeft MSD Animal Health antwoord op de meest prangende vragen rondom cryptosporidiose.

Handig hulpmiddel: De Jongvee Scorekaart

Wie meer melk wil halen uit zijn koeien, dient zijn jongveeopfok kritisch onder de loep te nemen. De Jongvee Scorekaart van MSD Animal Health helpt u de kwaliteit van uw jongveeopfok te beoordelen. Aan de hand van de score kunt u precies nagaan hoe het gesteld is met de conditie, buikvulling, haarkleed en gedrag van uw jongvee.

Besparen in uw opfokkosten

Bij een afkalfleeftijd van 27 maanden zijn de gemiddelde opfokkosten € 2.000. Wanneer een kalf met 22 maanden al kan afkalven, bedragen de gemiddelde opfokkosten € 1.600.* Dat scheelt aanzienlijk!

*Bron: Wageningen Universiteit, Jonkos, 2013.

€ 6,61of € 7,75
per 100 kg melkper 100 kg melk
ALVA 22 maandenALVA op 27 maanden

Ziekte in de eerste levensweken heeft invloed op de melkgift in de 1e lactatie

Kalverziekte in de eerste levensmaanden heeft een negatief effect op voedselopname en groei. Het positieve effect van de groei in de eerste levensweken en het effect op de melkproductie in de eerste lactatie wordt voornamelijk beïnvloed door de groei in de eerste 6 levensweken van het kalf. 

Elke factor die de voedselopname in deze periode vermindert, vermindert ook het effect op de melkproductie in de eerste lactatie. Een verminderde groei resulteert in een onbenutte productiviteit, doordat de vaars minder melk geeft in haar eerste lactatie (Drackley et al. 2007).

Kalverziekte wilt u dan ook liever voorkomen dan genezen. Immers, als uw kalveren al diarree hebben gehad, is de schade al geleden!

Er is meer informatie

Zoekt u meer informatie over gezonde kalverenopfok?

BRD en Kalverdiarree

BRD (luchtweginfecties) en diarree zijn complexe ziekten en zijn niet zomaar met 1 maatregel op te lossen.

Preventie en management

Starten met een voorsprong! Wie wil dat nu niet. Hoe verbetert u de weerstand van uw dieren en houd u de infectiedruk laag.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het jongvee is de toekomst van het melkveebedrijf. De kalveropfok in de eerste weken heeft vergaande gevolgen voor de efficiëntie en kostenstructuur op het melkveebedrijf. Wilt u hiervan op de hoogte blijven?
Registreer u in onze MSD Animal Health Connect (log-in) omgeving. Eenmaal geregistreerd kunt u uw voorkeuren aangeven, zodat we weten hoe u het liefst geïnformeerd wilt worden en welke onderwerpen u juist wel en niet interessant vindt.