rundvee icon

Rundvee > Gezondheid Kalf > Wormpreventie

Aanpak wormpreventie

De longen van runderen zijn ontzettend belangrijk. De productie van melk en groei vraagt veel voedingsstoffen, energie en een ongestoorde zuurstof en koolzuur uitwisseling. Luchtwegaandoeningen (Bovine Respiratory Disease (BRD)) kunnen daarom tot grote verliezen leiden. De belangrijkste zijn: sterfte, behandelkosten, ongunstige voederconversie, groeiachterstand en minder melkproductie. Voorkomen blijft altijd beter dan genezen.

Kwaliteit van jongvee-opfok belangrijker dan ooit

Kwaliteit van jongvee-opfok belangrijker dan ooit

Wormpreventie voor weideseizoen van belang Afkalven op een leeftijd van hooguit 24 maanden en minstens 30 liter melk produceren. Melkveehouders Gerrit en Arjan Kelder verwachten veel van de vaarzen op hun bedrijf. Aan de kwaliteit van de jongvee-opfok stellen ze dan ook hoge eisen.

Bescherming en opbouw van immuniteit

Aanpak van maagdarmworm- en longwormbesmetting bij jongvee tijdens het eerste weideseizoen berust op twee pijlers:

  • De dieren moeten afdoende beschermd worden tegen de negatieve invloed van wormbesmetting op hun productiviteit
  • Ze moeten voldoende blootgesteld worden aan de larven op de weide, zodat ze een effectieve weerstand tegen eventuele latere worm besmetting kunnen ontwikkelen.

Voor een sluitende bescherming tegen longwormen wordt geadviseerd de dieren tijdens het uitweiden te vaccineren tegen longworm.

Repidose beschermt een heel seizoen effectief tegen maagdarmwormen en zorgt voor immuniteits-opbouw tegen wormbesmetting op latere leeftijd door het unieke Pulse release systeem.

Bovilis Longworm. Beschermd de wei in!

Longwormschade is niet te genezen maar wel te voorkomen. Door te vaccineren met Bovilis® Longworm bouwt uw jongvee zelf, op een natuurlijke manier, weerstand op tegen longworminfecties.

Jongvee in de weide loopt een groot risico besmet te raken met longworm (Dictyocaulus viviparus).

Bovilis Longworm bevat verzwakte longwormlarven. De larven uit het vaccin zijn niet in staat uit te groeien naar volwassen longwormen en kunnen geen ziekte veroorzaken of zich vermenigvuldigen. Ze kunnen dus geen andere runderen besmetten. Wel bouwen gevaccineerde dieren weerstand op tegen natuurlijke longworm infecties.

Bovilis Longworm

Bovilis Longworm

Bovilis Longworm is een suspensie voor orale toediening bij runderen voor actieve immunisatie vanaf de leeftijd van 6 weken tegen parasitaire bronchitis, veroorzaakt door Dictyocaulus viviparus. Vaccinatie bestaat uit een tweevoudige vaccinatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken met telkens een dosis per dier, met een interval van 4 weken.

Bovilis Longworm msd

Repidose™:
een weideseizoen lang bescherming tegen wormen.

repidose msd

Repidose is de praktische oplossing voor worminfecties bij jongvee. Jongvee dat vroeg wordt uitgeschaard en laat wordt opgestald kan, met één bolus bij het uitscharen, effectief worden beschermd tegen worminfecties tijdens het weideseizoen. Belangrijk is dat alle dieren uit de koppel een bolus krijgen en dat er tijdens het seizoen geen dieren, zoals droge koeien, die niet met Repidose zijn behandeld, aan de koppel worden toegevoegd.

Repidose is er in 2 presentaties:

– Repidose 5, voor dieren van 100-250 kg;
– Repidose Forte, voor dieren van 250-400 kg.

Om onderdosering te voorkomen dient de juiste bolus aan het juiste dier te worden toegediend. Onderstaande tabel biedt daartoe houvast.

levend gewicht in kg

Repidose dient niet te worden toegediend aan drachtige of melkgevende runderen, van het residuverloop in melk zijn geen gegevens bekend.

Eigenschappen:

De bolus bevat vijf afzonderlijke tabletten oxfendazole, die met tussenpozen van ongeveer 3 weken vrijkomen. Repidose werkt dus pulsgewijs, tussen behandelingen kan jongvee worden blootgesteld aan larven op de weide en kunnen ze weerstand opbouwen.

Eigenschappe msd

Ongeveer 21 dagen na toediening van de bolus komt de eerste tablet ontwormingsmiddel vrij. Wormen die in de voorafgaande 3 weken werden opgenomen, worden daardoor gedood. 3 weken later gebeurt dit opnieuw.

In totaal wordt het jongvee 5x ontwormd en aldus afdoende beschermd tegen de schadelijke effecten van een wormbesmetting. Ondertussen groeien de dieren ongestoord door.

Voordelen:

  • 1 maal toedienen = 5 maal ontwormen
  • Actief tegen long- en maagdarmwormen
  • Zorgt voor een ongestoorde groei
  • Immuniteitsopbouw mogelijk
Repidose 5 en Repidose Forte

Repidose 5 en Repidose Forte

Repidose is een bolus voor runderen die kan worden ingezet voor de ontworming van runderen van 100-250 kg lichaamsgewicht [Repidose 5] van runderen 250-400 kg lichaamsgewicht [Repidose Forte]. Het product is specifiek bedoeld voor de bestrijding van volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen, longwormen en lintwormen bij rundvee tijdens het weideseizoen.