Leptospirose – Meer dan de ziekte van Weil

Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, is een wereldwijd bij honden voorkomende ziekte die door bepaalde bacteriën, leptospiren, wordt veroorzaakt.
Omdat het hierbij om een zoönose gaat, en wel de meest verbreide zoönose ter wereld, kan de ziekte ook van hond op mens worden overgedragen. Gezien het groeiend aantal gevallen van besmetting met leptospirose bij mensen en honden in de afgelopen jaren, wordt deze ziekte ook wel als “re-emerging infectious disease” aangeduid.
U kunt uw klanten verwijzen naar de eigenaren site over leptospirose, als zij zelf informatie zoeken. Natuurlijk kunt u hier ook een kijkje nemen.

www.leptospirose.nl

Wat weet jij over Leptospirose?

Leptospirose is een ziekte die wereldwijd voorkomt bij honden. Er is maar weinig bekend over de ziekte. Hoeveel vragen over Leptospirose kun jij goed beantwoorden?

Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, komt alleen bij honden voor.

1/9

Leptospirose komt niet alleen bij honden voor.

Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie en is een zogenaamde zoönose: een ziekte die kan worden overgedragen van dier op mens.

Leptospirose kan levensbedreigend zijn.

2/9

Leptospirose is zeker levensbedreigend.

Ook al wordt de ziekte door een bacterie veroorzaakt die goed te behandelen is met antibiotica, dan nog kan een hond ondanks behandeling komen te overlijden. Dit komt vooral voor, wanneer de ziekte te laat gediagnosticeerd is. Er is dan vaak al te veel orgaanschade. Ook mensen kunnen overlijden aan leptospirose.

Leptospirose wordt voornamelijk verspreid door urine van honden.

3/9

Het wordt voornamelijk verspreid door de urine van knaagdieren.

Voornamelijk de urine van knaagdieren verspreidt Leptospirose. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de ratten en 90% van de muizen* zijn besmet met leptospirose. Vaak wordt gedacht dat alleen ratten de leptospirose-bacteriën verspreiden, maar ook muizen kunnen besmet zijn en de bacterie uitscheiden in hun urine.

* Alleen onderzocht in Friesland

Vooral jachthonden lopen kans besmet te raken met leptospiren.

4/9

Elke hond kan besmet raken met Leptospirose.

Overal waar knaagdieren zijn, dus zowel in de stad als op het platteland, kan een hond besmet raken met leptospiren. Bovendien wandelt bijna elke hond wel eens langs een sloot of gracht, door de modder of drinkt weleens uit een (regen)plas. Ook door het eten van gras kan een hond in contact komen met leptospiren en besmet raken.

Leptospirose kan je helaas nooit helemaal voorkomen.

5/9

Leptospirose kun je nooit helemaal voorkomen.

Er bestaan meerdere soorten leptospiren. Tegen de in Nederland meest voorkomende kun je vaccineren; een leptospirosevaccin biedt goede bescherming. Echter, er blijft altijd een klein risico dat je hond een bijzondere soort leptospirose oploopt, waartegen het vaccin niet werkt.

Wanneer je hond leptospirose heeft, merk je dat direct.

6/9

Je merkt het niet direct wanneer je hond leptospirose heeft.

Leptospirose is vaak moeilijk te herkennen, waardoor de diagnose soms (te) laat wordt gesteld. In het begin van de ziekte kunnen de ziekteverschijnselen vrij vaag zijn. Denk aan symptomen zoals sloomheid, spierpijn (pijn bij lopen), minder eetlust en diarree. De klassieke symptomen zoals hoge koorts, braken, geelzucht en nierproblemen treden vaak pas op als de bacterie al langer in het lichaam is en zich heeft kunnen verspreiden en vermeerderen.

In plaats van jaarlijks te vaccineren, kun je ook een titerbepaling doen.

7/9

In plaats van vaccineren kun je geen titerbepaling doen.

Je kunt voor leptospirose weliswaar een titer bepalen, maar er is geen correlatie tussen de hoogte van titer en de mate van bescherming. Bovendien is uit studies bekend dat leptospirosevaccins slechts 1 jaar bescherming geven. Een jaarlijkse vaccinatie wordt dan ook sterk aangeraden.

Leptospirose komt steeds meer voor in Nederland.

8/9

Leptospirose komt steeds meer in Nederland voor.

Bij mensen is leptospirose aangifteplichtig. En uit cijfers van de RIVM blijkt dat het aantal ziektegevallen bij mensen verviervoudigd is. Helaas zijn er geen cijfers bekend van het voorkomen bij honden, maar honden lopen veel meer risico om in contact te komen met urine van knaagdieren dan mensen. Daarom wordt geschat dat het aantal honden met leptospirose het tienvoudige is van het aantal besmette mensen.

Een vaccin beschermt maar tegen vier soorten leptospiren. Het heeft geen zin om te vaccineren.

9/9

Lang niet alle leptospiren zijn gevaarlijk voor de hond.

Het klopt dat er vele varianten van lepto zijn maar lang niet alle leptospiren zijn gevaarlijk voor de hond. De vaccins met 4 varianten beschermen je hond tegen die varianten die in NL het vaakst gezien worden als verwekker van leptospirose bij de hond.

Je had 0 vragen goed!

Je bent wijzer geworden over Leptospirose. Dat is belangrijk want met meer kennis kunnen we de ziekte vaker voorkomen. Je weet nu dat je jouw hond kunt vaccineren, er altijd een klein risico blijft, de symptomen vaak laat ontdekt worden en de ziekte kan worden overgedragen op mensen. Blijf op de hoogte van nog meer leuke dierenfeitjes!

Een jonge hond met leptospirose in de dierenartspraktijk

Je leest er steeds vaker over: Leptospirose bij honden. Nadat de ziekte onder honden jarenlang nauwelijks nog voorkwam, neemt het aantal ziektegevallen steeds meer toe. En dat ondanks de introductie van nieuwe vaccins die immuniteit kunnen opwekken tegen meer serogroepen dan voorheen.

De oorzaak?
Een hogere infectiedruk door meer knaagdieren, maar mogelijk ook door de verminderde vaccinatiebereidheid van hondeneigenaren. Hoe leptospirose te herkennen in de dierenartspraktijk, waar op te letten en hoe het te voorkomen, lees je in deze casestudie.

> Casestudy Leptospirose

Informeer uw eigenaren

Honden met leptospirose zijn vaak intensive care patiënten. Afhankelijk van welke organen zijn aangetast, is een ondersteunende therapie noodzakelijk zoals infuus, zuurstof, dialyse etc. Daarnaast omvat de behandeling van leptospirose altijd minimaal 14 dagen antibiotica. Uiteraard zijn hygiënemaatregelen zeer belangrijk bij leptospirose aangezien het een zoönose is en urine van geïnfecteerde honden besmettelijk kan zijn voor de mens. Informeer uw diereigenaren.

> Eigenarenfolder Leptospirose

> Communicatie toolkit Leptospirose

Meer technische inhoud over leptospirose

De belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose is vaccineren. Door zo breed mogelijk te vaccineren tegen leptospirose, is de kans op het krijgen van de ziekte sterk te verkleinen. Leptospirosevaccins bieden goede bescherming. Het advies is om een vaccin te kiezen dat tegen de 4 meest voorkomende serogroepen beschermt. Helaas is er dan nog altijd een kleine kans op leptospirose, veroorzaakt door serogroepen, waartegen u niet kunt vaccineren.

Lees er alles over in de technische brochure:

> Leptospirose protocol

Vaccineren

Om uw klanten te wijzen op het belang van vaccinatie, heeft MSD Animal Health diverse voorlichtingsmaterialen voor u ontwikkeld.

Naar vaccineren

Besmettelijke hondenhoest

Besmettelijke hondenhoest wordt overgedragen via de lucht of door rechtstreeks (snuffel)contact. Als uw hond besmettelijke hondenhoest heeft, dan uit zich dat vaak in een harde, droge hoest en kokhalzen.

Lees verder over hondenhoest

Niesziekte

Bij niesziekte is sprake van een ontsteking van de voorste luchtwegen en vaak ook de conjunctiva. Meerdere ziekteverwekkers (viraal en bacterieel) en managementfactoren kunnen een rol spelen.

Lees verder over niesziekte

Myxomatose en RHD

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus.
Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en de snuit.

Lees verder over Myxomatose en RHD