Het Bloed

'Het Bloed' wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer malse weide) gaan de Clostridium-bacteriën zich sterk vermenigvuldigen en kunnen bloedvergiftiging veroorzaken.

Meestal verloopt het ziektebeeld zeer snel. Men treft één of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de snelst groeiende lammeren die het eerst sterven. Behandelingen komen bijna altijd te laat.

Vaccinatie

Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken. Bescherming van jonge lammeren wordt verkregen door de ooien tijdens de dracht te vaccineren. Om de lammeren tijdens de verdere opfok te beschermen, kunnen de lammeren vanaf 3 weken leeftijd worden gevaccineerd.

Vraag uw dierenarts om advies.

Overige aandoeningen

 

Zomerlongontsteking

'Zomerlongontsteking' wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. Zieke dieren kunnen behandeld worden.

> Lees meer over zomerlongontsteking

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname. Rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosieve uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelijk is, moet een beheersprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

> Lees meer over rotkreupel

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie.

> Lees meer over Chlamydia abortus

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

> Lees meer over blauwtong