Voorkom ziektes

Het accent van de dierenarts ligt al lang niet meer alleen op zieke dieren. Preventieve diergezondheid staat voorop. Aan de slag dus met preventieve maatregelen. Dit kan al in uw dagelijks management waarin het vaccineren tegen de meest voorkomende ziekteveroorzakers prima past.

Voorkom ziektes

Dit ligt er op de loer

(Her)kent u ziektes die jaarlijks terugkeren? Naast standaard gezonde maatregelen; voldoende en kwalitatief goed voer, hygiëne maatregelen, etc., kunt u schapen of andere graasdieren ook beschermen tegen onder andere: Het bloed, rotkreupel of chlamydia abortus.

Dit ligt er op de loer

Direct compleet aan de slag

Vaccinatie staat niet op zich. Naast vaccinatie zijn ook andere managementmaatregelen noodzakelijk

om infectieziekten te voorkomen. Algemene aandachtspunten voor een goede diergezondheid zijn

Direct compleet aan de slag

Webinar Zomerlongontsteking schaap groot succes!

Bekijk hier het webinar over zomerlongontsteking bij lammeren, georganiseerd door GD, Het Schaap en MSD Animal Health. Specialist dr. Piet Vellema sprak over alle belangrijke aspecten van Pasteurellose bij schapen en lammeren; verschijnselen, oorzaken, behandelingen, en de zo belangrijke preventie. Ruim 500 enthousiaste deelnemers namen live deel aan de sessie en stelden vragen via een interactieve verbinding.

U kunt de lezing hier terugzien, de belangrijkste informatie over preventieve zorg rondom zomerlongontsteking vindt u in de whitepaper hieronder. 

Een verzameling van de gestelde vragen leest u hieronder terug, inclusief antwoorden van dierenarts werkzaam voor MSD Animal Health Pleun Penterman.

Heeft u meer vragen: msdahsecretariaat@merck.com 

Wilt u op de hoogte blijven van informatie over schapen door MSD Animal Health?
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.

Veelvoorkomende ziektes in Nederland

‘Bij kleine herkauwers komen de volgende ziektes veel voor:

 • ’Het bloed’, ook wel weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie genoemd. De oorzaak is Clostridium Perfingens.
 • Zomerlongontsteking, een longaandoening veroorzaakt door Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
 • Rotkreupel, de meest voorkomende oorzaak van kreupelheid bij schapen.
 • Chlamydia abortus, een belangrijke infectieuze veroorzaker van abortus bij schapen en geiten.

Dit zijn ziektes die overdraagbaar zijn van dier naar mens.

Zo komt u meer te weten over uw situatie

Zo komt u meer te weten over uw situatie

Om een ziekte adequaat te kunnen bestrijden is een goede diagnose noodzakelijk. De diagnose wordt gesteld op basis van klinische symptomen en laboratoriumonderzoek. In het laboratorium kunnen o.a. de volgende monsters worden onderzocht:

 • Bloed
 • Mest
 • Verworpen vruchten
 • Gestorven dieren

Het is voor uw bedrijf van belang de gezondheidsstatus te monitoren. De gezondheidsstatus van uw bedrijf kunt u door onderzoek in beeld brengen. Dierenartsen kunnen monsters nemen en insturen voor onderzoek.

Hoe werkt vaccinatie?

Het doel van vaccinatie is dieren weerstand op te laten bouwen tegen een bepaalde ziekteverwekker en daardoor het dier te beschermen tegen de nadelige gevolgen van die ziekte. Bij vaccinatie wordt het immuunsysteem van het dier geprikkeld door een verzwakte of gedode ziekteverwekker. Dit gebeurt door middel van injectie. Soms is het noodzakelijk voor een goede langdurige bescherming het dier binnen korte tijd tweemaal te vaccineren. Ook wel boosteren genoemd. Naast specifieke weerstand voor een bepaalde vorm van een ziekte, bestaat er ook een techniek genaamd IRP. Lees hier hoe het werkt. 

schapen in het veld

IRP-technologie

Ijzer is een interessant en belangrijk nutriënt, onmisbaar voor bacteriën om te kunnen groeien. In het dierlijk lichaam komt ijzer voornamelijk voor in gebonden vorm. Om te groeien hebben bacteriën vrij ijzer nodig en dat is hierdoor heel beperkt beschikbaar.

Ziekteverwekkende bacteriën hebben speciale ijzerreceptoren (Iron Regulated Proteins) aan zich, om in een ijzerarm milieu toch voldoende ijzer te bemachtigen. Hierdoor kunnen ze doorgroeien en zich vermenigvuldigen. Bij het maken van het vaccin wordt de IRP-technologie gebruikt, waarbij ijzerarme omstandigheden in het laboratorium worden nagebootst. Dit resulteert in de productie van speciaal antigeen. Door vaccinatie blokkeren IRP-antilichamen de specifieke ziekteverwekkers al voor die kunnen groeien, dus voordat er toxinen geproduceerd worden. De IRP-antilichamen zijn hierdoor al in een vroeg stadium van een infectie succesvol.

Vaccineren is maatwerk

Niet op elk bedrijf hoeft er tegen elke ziekte gevaccineerd te worden. Het is goed steeds een zorgvuldige afweging te maken. Samen met uw dierenarts kan een bedrijfsvaccinatieschema opgesteld worden.

Ziekten waar in Nederland veel tegen wordt gevaccineerd zijn:

 • Het Bloed (Clostridium)
 • Zomerlongontsteking (Mannheimia)
 • Rotkreupel
 • Chlamydia abortus

Opstellen vaccinatieschema

De dierenarts is dé deskundige in ziektebestrijding. Zij of hij kan u helpen bij het opstellen van een bedrijfsvaccinatieschema.
Een drietal vragen vormende basis voor het schema:

Opstellen vaccinatieschema

1. Tegen welke ziektes is het zinvol bedrijfsmatig te vaccineren?

Aan de hand van waargenomen symptomen en met behulp van bloedonderzoek, melkonderzoek, mestonderzoek of sectie van gestorven dieren of verworpen vruchten kan een bedrijfsdiagnose worden gesteld. Daarnaast is het belangrijk om een risicoanalyse te maken van eventuele insleep van ziekten.

2. Wat is het juiste vaccinatiemoment?

Factoren die van invloed zijn op het juiste vaccinatiemoment zijn:

 • Ziektes waar tegen gevaccineerd wordt
 • Leeftijd
 • Seizoen
 • Bedrijfssituatie

3. Welke aanvullende maatregelen zijn gewenst?

Vaccinaties staan niet op zichzelf. Vaccinaties zijn maatwerk en gaan hand in hand met managementmaatregelen.

Hierbij moet gedacht worden aan: klimaat, beweidingsmanagement, voeding, hygiëne, klauwverzorging en aankoopbeleid.

Geiten msd

Geiten

MSD Animal Health ondersteunt ook de geitensector op gezondheidsgebied, met name op het preventieve vlak. Samen met praktiserende dierenartsen hebben we nu een handleiding opgesteld, genaamd: ‘Het Geitenkompas’.

Deze leidraad is ingedeeld in een algemeen deel, gericht op de hoofdlijnen en managementmaatregelen die bij alle verschillende groepen op een geitenbedrijf toe te passen zijn. De overige hoofdstukken binnen het Kompas zijn gericht op de verschillende levensfasen van geiten.

NL-NON-230400060