Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname: dit resulteert gewoonlijk in gewichtsverlies en kan daarmee de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden, vergroot de kans op slepende melkziekte bij ooien en onderdrukt de colostrum- en melkproductie; rammen kunnen minder vruchtbaar zijn of zelfs niet willen dekken; opgroeiende lammeren vertonen een verlaagde groeisnelheid; alle aangetaste dieren hebben meer kans op andere aandoeningen, zoals myiasis.

Zeer besmettelijk

Rotkreupel kan makkelijk worden overgebracht van schaap naar schaap, via de weide, besmet strooisel of looppaden; het kan meegedragen en verspreid worden door schapen die geen klinische symptomen vertonen.

Veroorzaakt door twee verschillende bacteriën

Rotkreupel treedt op wanneer schapen in aanraking komen met twee verschillende bacteriën: Fusobacterium necrophorum infecteert allereerst de tussenklauwhuid en geeft zodoende de gelegenheid aan Dichelobacter nodosus om de klauw binnen te dringen en een infectie te veroorzaken. F. necrophorum, die ook tussenklauweczeem kan veroorzaken, wordt normaal aangetroffen in de darmen en de mest van schapen; schapen kunnen D. nodosus bij zich dragen en de bacterie kan twee weken buiten het dier overleven. Geïnfecteerde schapenklauwen zijn de hoofdbron van infectie.

Komt vaker voor bij bepaalde omstandigheden

In de lente en vooral in de herfst, wanneer het warm en vochtig is, komt rotkreupel vaker voor: temperaturen boven de 10 °C geven D. nodosus de kans om lang genoeg te overleven op het weiland of in het strooisel om overgebracht te worden van schaap op schaap. Tegelijkertijd kan vocht de tussenklauwhuid verweken, waardoor de weerstand tegen infecties afneemt; vertrapte grond rond voerbakken, nat strooisel en droog, lang gras, kunnen het risico verhogen. Vaccinaties moeten afgerond zijn voordat de verwachte risicoperiodes optreden.

Een kuddeprobleem, gedurende het gehele jaar

Rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosieve uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelijk is, moet een beheersingsprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

Het instellen van een rotkreupelbestrijdingsprogramma

Het beheersen, het onder controle brengen van rotkreupel, en zelfs het volledig uitbannen van deze ziekte, kan bereikt worden door het instellen van een programma voor de gehele koppel. Een jaarlijks programma behelst:

  • periodieke inspecties;
  • afvoeren of behandeling van besmette schapen;
  • strategische scheiding van dieren;
  • regelmatige toepassing van voetbaden;
  • vaccinatie van de gehele koppel;
  • bescherming van de koppel.

Vraag uw dierenarts om advies.

Oplossing

Footvax is een vaccin voor injectie voor de actieve immunisatie van schapen vanaf de leeftijd van 3 maanden ter vermindering van rotkreupel veroorzaakt door Dichelobacter nodosus (serotypen A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, en I).

HetBloed

Het Bloed

Het BIoed wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergifting of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bijlammeren. Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken.

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. Zieke dieren kunnen behandeld worden.

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie.

Blauwtong

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

NL-OVL-230400001