Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Belangrijke symptomen van de ziekte zijn hoge koorts, overmatig kwijlen, vochtophoping in lippen, oogleden, mond, neus en tong en blauwverkleuring van de tong. Bij koeien kan het blauwtongvirus productiedaling en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

Schade door blauwtong

Oorspronkelijk kwam deze ziekte voornamelijk voor in de tropen en subtropen. Er zijn wereldwijd zeker 25 serotypen van het blauwtongvirus bekend. In 2006 werd het blauwtongvirus (type 8) voor het eerst in Nederland waargenomen. Via knutten verspreidde het virus zich snel binnen de volledig gevoelige veestapel van Nederland. Bij koeien leidde dit tot veel vruchtbaarheidsproblemen en productiedaling. De sterfte onder schapen was hoog. De schade die werd veroorzaakt tijdens deze uitbraak wordt geschat op meer dan 45 miljoen euro.

Waarom vaccineren tegen blauwtong?

Nederland is tot nu toe gespaard gebleven van een nieuwe blauwtongbesmetting. Toch bestaat er nog altijd een reëel risico dat het virus dit jaar vanuit Frankrijk via Duitsland of België ons land bereikt, zoals te zien op de afbeelding links.

Vaccinatie wordt beschouwd als de meest effectieve manier om dieren te beschermen tegen blauwtong.

  • Regelgeving kan vereisen dat dieren bestemd voor export gevaccineerd moeten zijn tegen blauwtongvirus.
  • De noodzaak tot vaccinatie wordt beïnvloed door de epidemiologische situatie: is Nederland al dan niet blauwtong vrij.
  • Let op: of er gevaccineerd mag worden tegen blauwtong is afhankelijk van specifieke regelgeving

[ref: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg]

Knutten verspreiden het virus

De verspreiders van het virus zijn knutten van het geslacht culicoides, insectjes van ongeveer 1 millimeter omvang. Hiervan komen er in Nederland veel soorten voor. Minimaal drie soorten kunnen het blauwtongvirus overdragen.

Een vochtig biotoop is gunstig voor de ontwikkeling van knutten. Een knut raakt besmet door het bloed op te zuigen van een besmet dier. Eén besmet dier kan tientallen knutten besmetten. En een geïnfecteerde knut besmet weer andere, gevoelige herkauwers. In de knut kan het virus zich vermenigvuldigen, maar daarvoor moet de buitentemperatuur wel hoger zijn dan ca. 12 graden. In de winter vindt daarom nauwelijks verspreiding van blauwtongvirus plaats.

Laat je niet verrassen door blauwtong!

Oplossing

Bluevac BTV 8 een vaccin voor de actieve immunisatie van schapen ter voorkoming van viremie en ter vermindering van klinische symptomen veroorzaakt door het blauwtongvirus serotype 8 en voor actieve immunisatie van runderen vanaf een leeftijd van 2,5 maanden ter voorkoming van viremie veroorzaakt door het blauwtongvirus serotype 8.

HetBloed

Het Bloed

Het BIoed wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergifting of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bijlammeren. Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken.

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. Zieke dieren kunnen behandeld worden.

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie.

Blauwtong

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

NL-BOV-230400013