Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie. Chlamydia abortus is een belangrijke infectieuze veroorzaker van abortus bij schapen en geiten en vormt een zoönose risico voor de mens.

Chlamydia abortus: ongemerkte insleep, grote gevolgen

Ooien kunnen drager zijn van de bacterie C. abortus, zonder daarvan tekenen te vertonen. Daardoor kan het ongemerkt in een koppel binnen worden gebracht. Abortus vindt plaats in de laatste weken van de dracht. Doordat nieuw besmette ooien eerst symptoomloos drager worden, zorgen zij in het tweede seizoen voor een toenemend aantal abortussen. Eénmaal in een koppel geïntroduceerd kan Chlamydia jarenlang voor problemen zorgen.

Preventieve maatregelen

Vaccinatie is een effectieve manier om Chlamydia abortus te voorkomen. Ieder latent geïnfecteerd dier kan een ander dier infecteren. Vaccineer in het eerste jaar de hele kudde. Daarna dienen alle lammeren en andere nieuw geïntroduceerde dieren gevaccineerd te worden. 

Vraag uw dierenarts om advies.

Oplossing

Ovilis Enzovax is een vaccin voor:

  • actieve immunisatie van gevoelige voor de fok bestemde ooien en ooilammeren vanaf de leeftijd van 5 maanden, als hulpmiddel bij de preventie van abortus, veroorzaakt door Chlamydia abortus infecties
  • Ovilis Enzovax is het enige geregistreerde vaccin tegen Chlamydia abortus in Nederland.

Hervaccinatie wordt aanbevolen om de drie jaar.

HetBloed

Het Bloed

Het BIoed wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergifting of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bijlammeren. Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken.

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. Zieke dieren kunnen behandeld worden.

Rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname. Rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosive uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelik is, moet een beheersprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

Blauwtong

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

NL-OVL-230400002