lammetjes in een weiland lammetjes in een weiland

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. De naam ‘Zomerlongontsteking’ is enigszins misleidend: longaandoeningen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica zorgen vanaf het voorjaar tot ver in de herfst voor problemen. Koppeluitbraken beginnen met plotselinge sterfte van enkele lammeren. Daarnaast wordt veel longontsteking waargenomen. Zieke dieren kunnen behandeld worden, behandeling komt echter vaak te laat.

sheeps in the farm

Vaccinatie

Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken. Bescherming van jonge lammeren wordt verkregen door de ooien tijdens de dracht te vaccineren. Om de lammeren tijdens de verdere opfok te beschermen, kunnen de lammeren vanaf 3 weken leeftijd worden gevaccineerd.

Vraag uw dierenarts om advies.

Oplossing

Ovilis Heptavac P is een vaccin voor injectie voor:

  • actieve immunisatie van schapen vanaf de leeftijd van 3 weken ter vermindering van sterfte of ziekte als gevolg van type A (Mannheimia (Pasteurellahaemolytica) en type T (Pasteurella trehalosi) pasteurellose en van Clostridium infecties (Clostridium perfringens type C en D, Clostridium septicumClostridium novyi type B, Clostridium chauvoei en Clostridium tetani).
  • passieve immunisatie van lammeren via actieve immunisatie van de moederdieren ter vermindering van sterfte of ziekte veroorzaakt door Clostridium perfringens type B (lammerdysenterie), Clostridium perfringens type D (pulpy kidney disease) en tegen tetanus.
bovilis heptavac p

HetBloed

sheep in the field

Het Bloed

Het BIoed wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergifting of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bijlammeren. Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken.

Rotkreupel

rotkreupel msd

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname. Rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosive uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelik is, moet een beheersprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus msd

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie.

Blauwtong

Blauwtong msd

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

NL-BOV-230400011