Ovilis Heptavac P

Ovilis Heptavac P is een vaccin voor schapen tegen infecties veroorzaakt door Pasteurella en Clostridium bacteriën.

Ovilis Heptavac P is een vaccin voor injectie voor:

  • actieve immunisatie van schapen vanaf de leeftijd van 3 weken ter vermindering van sterfte of ziekte als gevolg van type A (Mannheimia (Pasteurella) haemolytica) en type T (Pasteurella trehalosi) pasteurellose en van Clostridium infecties (Clostridium perfringens type C en D, Clostridium septicumClostridium novyi type B, Clostridium chauvoei en Clostridium tetani).
  • passieve immunisatie van lammeren via actieve immunisatie van de moederdieren ter vermindering van sterfte of ziekte veroorzaakt door Clostridium perfringens type B (lammerdysenterie), Clostridium perfringens type D (pulpy kidney disease) en tegen tetanus.