‘Het Bloed’ wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer malse weide) gaan de Clostridium-bacteriën zich sterk vermenigvuldigen en kunnen bloedvergiftiging veroorzaken.

Meestal verloopt het ziektebeeld zeer snel. Men treft één of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de snelst groeiende lammeren die het eerst sterven. Behandelingen komen bijna altijd te laat.

Vaccinatie msd

Vaccinatie

Vaccinatie kan de uitval tot een minimum beperken. Bescherming van jonge lammeren wordt verkregen door de ooien tijdens de dracht te vaccineren. Om de lammeren tijdens de verdere opfok te beschermen, kunnen de lammeren vanaf 3 weken leeftijd worden gevaccineerd.

Vraag uw dierenarts om advies.

Oplossing

Ovilis Heptavac P is een vaccin voor injectie voor:

  • actieve immunisatie van schapen vanaf de leeftijd van 3 weken ter vermindering van sterfte of ziekte als gevolg van type A (Mannheimia (Pasteurellahaemolytica) en type T (Pasteurella trehalosi) pasteurellose en van Clostridium infecties (Clostridium perfringens type C en D, Clostridium septicumClostridium novyi type B, Clostridium chauvoei en Clostridium tetani).
  • passieve immunisatie van lammeren via actieve immunisatie van de moederdieren ter vermindering van sterfte of ziekte veroorzaakt door Clostridium perfringens type B (lammerdysenterie), Clostridium perfringens type D (pulpy kidney disease) en tegen tetanus.
bovilis heptavac p

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking msd

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. Zieke dieren kunnen behandeld worden.

Rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname. Rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosive uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelik is, moet een beheersprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie.

Blauwtong

Blauwtong msd

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

NL-BOV-230400015