Gezondheid Schaap & Geit icon

Schaap & Geit

Gezondheid Schaap & Geit

Voorkom ziektes

Het accent van de dierenarts ligt al lang niet meer alleen op zieke dieren. Preventieve diergezondheid staat voorop. Aan de slag dus met preventieve maatregelen. Dit kan al in uw dagelijks management waarin het vaccineren tegen de meest voorkomende ziekteveroorzakers prima past.

Voorkom ziektes

Dit ligt er op de loer

(Her)kent u ziektes die jaarlijks terugkeren? Naast standaard gezonde maatregelen; voldoende en kwalitatief goed voer, hygiëne maatregelen, etc., kunt u schapen of andere graasdieren ook beschermen tegen onder andere: Het bloed, rotkreupel of chlamydia abortus.

Dit ligt er op de loer

Direct compleet aan de slag

Vaccinatie staat niet op zich. Naast vaccinatie zijn ook andere managementmaatregelen noodzakelijk

om infectieziekten te voorkomen. Algemene aandachtspunten voor een goede diergezondheid zijn

Direct compleet aan de slag

Het bloed

‘Het Bloed’ wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer malse weide) gaan de Clostridium-bacteriën zich sterk vermenigvuldigen en kunnen bloedvergiftiging veroorzaken.

Meestal verloopt het ziektebeeld zeer snel. Men treft één of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de snelst groeiende lammeren die het eerst sterven. Behandelingen komen bijna altijd te laat.

Het bloed
Zomerlongontsteking msd

Zomerlongontsteking

‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. De naam ‘Zomerlongontsteking’ is enigszins misleidend: longaandoeningen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica zorgen vanaf het voorjaar tot ver in de herfst voor problemen. Koppeluitbraken beginnen met plotselinge sterfte van enkele lammeren. Daarnaast wordt veel longontsteking waargenomen. Zieke dieren kunnen behandeld worden, behandeling komt echter vaak te laat.

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname: dit resulteert gewoonlijk in gewichtsverlies en kan daarmee de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden, vergroot de kans op slepende melkziekte bij ooien en onderdrukt de colostrum- en melkproductie; rammen kunnen minder vruchtbaar zijn of zelfs niet willen dekken; opgroeiende lammeren vertonen een verlaagde groeisnelheid; alle aangetaste dieren hebben meer kans op andere aandoeningen, zoals myiasis.

Rotkreupel msd
Chlamydia abortus

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie. Chlamydia abortus is een belangrijke infectieuze veroorzaker van abortus bij schapen en geiten en is overdraagbaar van dier op mens. 

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insecten) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Belangrijke symptomen van de ziekte zijn hoge koorts, overmatig kwijlen, vochtophoping in lippen, oogleden, mond, neus, tong en blauwverkleuring van de tong. Bij koeien kan het blauwtongvirus productiedaling en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

Blauwtong msd

NL-NON-230400031