1. Team

Team

Graag stellen we ons voor!

Heeft u al kennis gemaakt met ons pluimveeteam? Op deze pagina stellen we ons persoonlijk aan u voor.
We delen graag adviezen, tips, ervaringen en kennis. Wat kunnen we voor u betekenen?

Marien Jansen
Business Manager

“Ik werk sinds 2000 in de pluimveesectie van MSD Animal Health en onderhoud de contacten met de pluimveewereld. Ik geniet ervan op het moment dat wij als MSD oplossingen kunnen aandragen zodat dieren gezond blijven. Als we dan ook nog het welzijn van de kippen verbeteren en de pluimveehouder een mooi product kunnen leveren voor een correcte vergoeding hebben we iets bijgedragen waar we trots op kunnen zijn”.

> Stuur Marien een bericht

Miranda Smits
Bedrijfsadviseur

Een echte kippenfan! Als dochter van een pluimveehouder ben ik opgegroeid op een vermeerderingsbedrijf. Kippen zijn mijn leven, mijn passie! Na mijn opleiding aan de hogere agrarische school heb ik als IKB-controleur en bedrijfsadviseur legpluimveevoer gewerkt in zowel de bio- als reguliere legpluimveehouderij. Sinds 1 juli 2018 als pluimveeadviseur bij MSD Animal Health. Binnen MSD Animal Health ben ik verantwoordelijk voor de contacten met pluimveehouders in Zuid-Nederland. Met praktische adviezen en kennis van de legpluimveesector overleg ik dagelijks met pluimveehouders. Doel is om samen met de pluimveehouder de rode vogelmijt met een geintegreerde aanpak aan te pakken en te beheersen. Dat doen we door monitoring, advies over biosecuritymaatregelen, aanpassingen in de manier van werken en indien nodig met behandeling. Daarbij overlegt ze ook met de dierenarts van het betreffende bedrijf om tot een gezamenlijke bedrijfsaanpak te komen. Samenwerking voor een optimale diergezondheid en een goed bedrijfsresultaat!

Franny Pecher
Pluimveedierenarts

“Pluimvee gezond maken en houden en het welzijn van kippen in alle sectoren verbeteren, dat is mijn passie!” Mijn onderzoek naar coccidiose bij traaggroeiers en het ondersteunen van pluimveehouders om deze oeroude parasieten onder controle te houden is slechts 1 speerpunt van mijn dagelijkse werkzaamheden bij MSD AH. Parasieten zoals coccidiose, wormen en rode vogelmijten spelen nu eenmaal een belangrijke rol in de hedendaagse pluimveesector. Met de technische kennis die ik vanaf mijn afstuderen in 2000 en mijn werkzaamheden bij diverse organisaties, praktijken en bedrijven heb opgedaan help ik dierenartsen en pluimveehouders deze problemen aan te pakken, te monitoren en te behandelen met service, kennis en hoogwaardige producten”. 

> Stuur Franny een bericht

Kristof Van Mullem
Pluimveedierenarts

“De pluimveehouder is geen dierhouder meer maar voedselproducent. De dierenarts is niet langer slechts kippendokter, maar wordt ook poortwachter voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.  De pluimveehouderij is een sector geworden waarin de schakels meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, waarbij grenzen vervagen en verantwoordelijkheden en taken veranderen, het zijn ketenpartners geworden in een snel veranderende wereld.  Ons doel is een gezonde en innovatieve pluimveesector, ons streven het maximaal ondersteunen van dierenartsen en sector om dit te bereiken, meer kunnen bijdragen dan een uitgebreid portfolio kwaliteitsproducten, dat is voor mij de uitdaging."

> Stuur Kristof een bericht

Delphine Françoys
Key Account Manager Poultry Belgium

''Als dierenarts en kleindochter van varkenshouders verworf ik al snel mijn passie voor de gezondheid van voedselproducerende dieren, vnl. varkens en pluimvee. De pluimveesector is een sector die in vele opzichten vooruitloopt op de rest. Het is een uitdagende, snel veranderende wereld, die me enorm boeit.

MSD AH heeft een uniek portfolio en biedt enorm veel innovatieve mogelijkheden qua ondersteuning. Als Key Account Manager van België hou ik ervan om verbinding te maken tussen de klanten en het bedrijf MSD AH.

Graag hou ik nauw contact met de groothandels, dierenartsen, voederfirma’s en broeierijen. Zo krijgen wij snel inzicht in de noden van de markt en kunnen we hierop inspelen met de kansen die MSD AH biedt.''