1. Team

Team

MSD Pluimveeteam

Graag stellen we ons voor!

Heeft u al kennis gemaakt met ons pluimveeteam? Op deze pagina stellen we ons persoonlijk aan u voor.
We delen graag adviezen, tips, ervaringen en kennis. Wat kunnen we voor u betekenen?

Joep Bolwerk
Business Unit Director

“Dertig jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in de pluimveehouderij en de pluimveegezondheidszorg. De pluimveehouderij wordt gekenmerkt door snelheid, constante vernieuwing en een enorme nadruk op ziektepreventie. Kenmerken die mij als dierenarts met een speciale interesse in de epidemiologie bijzonder aanspreken”.

“MSD Animal Health heeft een vooraanstaande plaats in de pluimveegezondheidszorg en loopt voorop in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die aansluiten bij de snel veranderende markt. Ik ben blij, als hoofd van het pluimveeteam hierbij een rol te kunnen spelen en draag graag bij aan de vooraanstaande positie die de Nederlandse pluimveehouderij ook internationaal nog altijd heeft”.

> Stuur Joep een bericht

Marien Jansen
Business Manager

“Ik werk sinds 2000 in de pluimveesectie van MSD Animal Health en onderhoud de contacten met de pluimveewereld. Ik geniet ervan op het moment dat wij als MSD oplossingen kunnen aandragen zodat dieren gezond blijven. Als we dan ook nog het welzijn van de kippen verbeteren en de pluimveehouder een mooi product kunnen leveren voor een correcte vergoeding hebben we iets bijgedragen waar we trots op kunnen zijn”.

> Stuur Marien een bericht

Miranda Smits
Bedrijfsadviseur

Een echte kippenfan! Als dochter van een pluimveehouder ben ik opgegroeid op een vermeerderingsbedrijf. Kippen zijn mijn leven, mijn passie! Na mijn opleiding aan de hogere agrarische school heb ik als IKB-controleur en bedrijfsadviseur legpluimveevoer gewerkt in zowel de bio- als reguliere legpluimveehouderij. Sinds 1 juli 2018 als pluimveeadviseur bij MSD Animal Health. Binnen MSD Animal Health ben ik verantwoordelijk voor de contacten met pluimveehouders in Zuid-Nederland. Met praktische adviezen en kennis van de legpluimveesector overleg ik dagelijks met pluimveehouders. Doel is om samen met de pluimveehouder de rode vogelmijt met een geintegreerde aanpak aan te pakken en te beheersen. Dat doen we door monitoring, advies over biosecuritymaatregelen, aanpassingen in de manier van werken en indien nodig met behandeling. Daarbij overlegt ze ook met de dierenarts van het betreffende bedrijf om tot een gezamenlijke bedrijfsaanpak te komen. Samenwerking voor een optimale diergezondheid en een goed bedrijfsresultaat!

Franny Pecher
Pluimveedierenarts

“Pluimvee gezond maken en houden en het welzijn van kippen in alle sectoren verbeteren, dat is mijn passie!” Mijn onderzoek naar coccidiose bij traaggroeiers en het ondersteunen van pluimveehouders om deze oeroude parasieten onder controle te houden is slechts 1 speerpunt van mijn dagelijkse werkzaamheden bij MSD AH. Parasieten zoals coccidiose, wormen en rode vogelmijten spelen nu eenmaal een belangrijke rol in de hedendaagse pluimveesector. Met de technische kennis die ik vanaf mijn afstuderen in 2000 en mijn werkzaamheden bij diverse organisaties, praktijken en bedrijven heb opgedaan help ik dierenartsen en pluimveehouders deze problemen aan te pakken, te monitoren en te behandelen met service, kennis en hoogwaardige producten”. 

> Stuur Franny een bericht

Helen van der Wal
Customer Marketing manager

“Als creatieve bij heb ik verschillende productcampagnes mogen uitdenken en uitvoeren, eerst bij de gezelschapsdieren- en paarden, sinds september 2017 bij de kippen. Binnen MSD Animal Health krijg ik veel ruimte om te werken aan innovatieve marketingtools, waarbij ik altijd rekening houd met de wensen van de dierenarts, dierhouder en eindgebruiker. Vanaf jongs af aan woon en werk ik met dieren. Paarden en  kippen heb ik altijd als hobby gehad. Deze passie kan ik volop inzetten om de samenwerking met dierenartsen en pluimveehouders te vergroten. Ik luister graag naar hun ideeën en wensen en samen met het pluimveeteam zetten we deze om tot ‘ready to use’  benodigdheden waarin welzijn, preventie en gezondheid de sleutelwoorden zijn. Ik voel me dus kiplekker!”

> Stuur Helen een bericht

Nancy Lomans
Business Support Officer

“Sinds 2002 was ik als  spin in het web werkzaam binnen de Business Unit kleine huisdieren , begin januari  2017 heb ik de overstap gemaakt naar het pluimvee team. Binnen ons team ben ik de centrale schakel in het rode vogelmijt monitoringsprogramma. Om tot een succesvol mijtenonderzoek en betrouwbare uitslagen te komen, heb ik dagelijks contact met pluimveedierenartsen-  en houders.  De mijtenmonitor geeft inzicht in de besmettingsdruk van rode vogelmijt zodat pluimveehouders de juiste behandeling kunnen opstarten. Het geven van goede service en het ondersteunen van de gehele pluimvee business unit in de breedste zin van het woord  zijn dagelijkse handelingen binnen mijn vakgebied. Met het hele team zorgen wij voor blije-  en productieve kippen en een betere diergezondheid. Daar werk ik graag aan mee!”

> Stuur Nancy een bericht

Kristof Van Mullem
Pluimveedierenarts

“De pluimveehouder is geen dierhouder meer maar voedselproducent. De dierenarts is niet langer slechts kippendokter, maar wordt ook poortwachter voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.  De pluimveehouderij is een sector geworden waarin de schakels meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, waarbij grenzen vervagen en verantwoordelijkheden en taken veranderen, het zijn ketenpartners geworden in een snel veranderende wereld.  Ons doel is een gezonde en innovatieve pluimveesector, ons streven het maximaal ondersteunen van dierenartsen en sector om dit te bereiken, meer kunnen bijdragen dan een uitgebreid portfolio kwaliteitsproducten, dat is voor mij de uitdaging."

> Stuur Kristof een bericht

Harry van Els
Commercial Demand Planner

"Mijn belangrijkste taken als demand planner zijn samen te vatten in enkele woorden. Zorgen voor een optimimale voorraad, en zeker zo belangrijk, het afgeven van een perfecte forecast aan onze productie sites. Anticiperen op de vragen/veranderingen in de markt zijn hierbij van wezelijk belang.
Klanttevredenheid wordt voor een groot deel bepaald door de product beschikbaarheid. Voor ons dus een duidelijke taak met blijvende prioriteit."

> Stuur Harry een bericht

Lisanne Kusters
Regulatory Affairs Manager

"Effectieve en veilige producten beschikbaar stellen en zo bijdragen aan de diergezondheid geeft mij energie! Diergeneesmiddelen dienen te worden geregistreerd en vermarkt volgens huidige wet- en regelgeving. Samen met mijn collega’s sta ik in nauw contact met de overheden zodat we snel en juist kunnen inspringen op veranderingen. Van dossiers tot bijsluiters en van marketingmaterialen tot mogelijke, nog niet bekende effecten... alles wordt afgewogen en bijgehouden. Kwaliteit en veiligheid staan voorop!" 

Harry Hulman
Bedrijfsadviseur

Sinds 1 Oktober 2019 versterk ik  het MSD Animal Health service team. Als pluimveeadviseur overleg ik dagelijks met pluimveehouders en dierenartsen om samen tot een geïntegreerde aanpak van de rode vogelmijt, in de praktijk vaak bloedluis genoemd, te komen.

Ruim 15 jaar heb ik een legpluimvee subfokbedrijf gehad met grootouders van de leghennen. Dat betekende een hoge biosecurity, veel groepen kippen en nauwkeurig werken. Door gebrek aan opvolging heb ik acht jaar geleden mijn bedrijf verkocht en ben ik gaan werken als accountmanager bij toeleverende bedrijven, zowel van voer, kippen als inventaris.

Nu heb ik mijn vleugels verder uitgeslagen binnen MSD Animal Health. Als pluimveeadviseur ben ik  de spil tussen de wetenschap en de praktijk en help ik pluimveehouders met praktische adviezen inzake de beheersing van Rode Vogelmijt.

Elk pluimveebedrijf is anders en daarom vraagt de behandeling van rode vogelmijt om precisie en maatwerk. Wij kunnen dat de pluimveehouder bieden en ondersteunen de pluimveehouder graag bij de bereiding, behandeling, monitoring en het voorkomen van nieuwe insleep door middel van een goede bedrijfshygiëne. Samenwerking voor een optimale diergezondheid en een goed bedrijfsresultaat. Daar gaan we voor.

> Stuur Harry een bericht