Een optimale darmgezondheid op koppelniveau vormt de basis voor een goed bedrijfsresultaat. Het behoud van een optimale darmgezondheid zorgt voor een efficiënte voederconversie en gestage groei van uw koppel gedurende een ronde. Monitoring, coccidiose beheersing en preventie zijn daarin sleutelwoorden!

Coccidiose

Vrijwel alle koppels krijgen te maken met coccidiose. Deze parasiet komt in alle pluimveestallen voor en kan grote impact hebben op de darmgezondheid. Maar waardoor wordt coccidiose veroorzaakt? En belangrijker: hoe kunt u coccidiose voorspelbaar beheersen?

Coccidiose - besmettelijke pluimveeziekte

Coccidiose-vaccinatie

Het doel van Coccidiose-vaccinatie is het opbouwen van een vroege bescherming en zo bijdragen aan een optimale darmgezondheid op vleeskuiken – en koppelniveau; juist wanneer dit het meest nodig is tijdens de ronde. Hoe gezonder de darmen, des te beter de voeropname en hoe beter de prestaties van uw vleeskuikenkoppel.

coccidiose vaccinatie

Monitoring

Door actief te monitoren, krijgt u actuele inzichten in de gezondheidsstatus van uw vleeskuikenkoppel, de aanwezigheid van bepaalde ziekteverwekkers op uw bedrijf en de werking van de door u toegepaste vaccinatiestrategie of biosecurity-maatregelen.

Monitoring van gezondheidsstatus van uw vleeskuikenkoppel

Biosecurity

Uw kippen zijn uw kapitaal en uw inkomen. Een optimale bedrijfshygiëne helpt uw pluimvee gezond en vitaal te houden: u vermindert niet alleen de kans op insleep van parasieten, maar loopt ook minder risico op ziekten in de stal. Toch is een goede bedrijfshygiëne vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom helpen we u graag op weg met praktische tips en aandachtspunten.

Bedrijfshygiëne

Vang uw kuikens zo goed mogelijk op in een schone omgeving met zo min mogelijk ziekteverwekkers. Hoe weert u ziekteverwekkers uit de stal?

Coccidiose: een grote schadepost

Coccidiose is een enorme kostenpost in de pluimveehouderij. Wereldwijd kost coccidiose zo’n 2 miljard euro per jaar. Deze economische schade is vooral te wijten aan de grote impact van coccidiose op de darmgezondheid van kuikens. Het heeft een negatieve invloed op de voederconversie en groei van vleeskuikens.

NL-NON-230300019