Pluimvee > Gezondheid vleeskuikens

Newcastle Disease (NCD)

Voor zowel bedrijfsmatig gehouden kippen en kalkoenen is het in Nederland verplicht om te vaccineren tegen Newcastle Disease, ook wel pseudovogelpest genaamd. Dit geldt ook voor postduiven die deelnemen aan tentoonstellingen en wedstrijden. Voor hobbypluimvee is vaccinatie in Nederland niet verplicht tenzij de dieren naar tentoonstellingen gaan.

Newastle Disease

Newcastle Disease komt wereldwijd voor en is al sinds 1926 bekend. In de Europese Diergezondheidsverordening (EU) 2016/429 is New Castle Disease aangemerkt als categorie A-ziekte, dat wil zeggen dat het een bestrijdingsplichtige dierziekte is.

Daarnaast is Newcastle Disease meldplichtig op basis van artikel 2.12 en 5.3 van de Wet Dieren. Verdenkingen dienen gemeld te worden bij de NVWA. Vaccinatie tegen New Castle Disease is verplicht bij bedrijfsmatig gehouden kippen, kalkoenen en het tentoonstellen en naar wedstrijden gaan van postduiven en pluimvee.

Newcastle Disease (NCD) ook wel  pseudovogelpest genoemd, is een zeer besmettelijke virusziekte.  Symptomen zijn:

  • ademhalingsproblemen;
  • eiproductiedaling;
  • zenuwsymptomen;
  • sterfte bij kippen, kalkoenen en ander pluimvee.

Advies NCD-vaccinatie van MSD

Wij willen u graag adviseren hoe NCD-vaccins van MSD Animal Health aan te wenden zijn en dit conform de registraties en rekening houdend met de geldende NCD wetgeving.

Elke toedieningswijze die in de bijsluiter vermeld wordt, is tijdens de registratieprocedure getoetst op veiligheid en werkzaamheid. Echter, nationale regelgeving kan extra beperkingen opleggen aan het gebruik van een vaccin. Een registratie, vaak landenoverschrijdend, is dan ook ondergeschikt aan de locale wetgeving.

.

In Nederland geldt de ‘Regeling houders van dieren’. Hierin wordt aangegeven dat NCD vaccinatie verpicht is, en plaats vindt uiterlijk 18 dagen nadat het kuiken is uitgekomen. De meest up to date versie van de regelgeving kan u nalezen op https://wetten.overheid.nl (gebruik ‘Regeling houders van dieren’ in de zoekfunctie).

Op diergeneesmiddeleninformatiebank zijn alle up to date bijsluiters te vinden.

Bescherming van NCD

Als pluimveehouder bent u gebaat bij gezonde koppels. Newcastle Disease (ND) wilt u dan ook graag buiten de staldeuren houden. Preventie helpt voorkomen: Maak kennis met een nieuw vectorvaccin dat bescherming biedt tegen de drie belangrijkste pluimveeziekten: Newcastle Disease (ND), ziekte van Marek (MD) en Gumboro (IBD). Nog een voordeel. Dit vaccin wordt In Ovo toegediend zodat uw kuikens al gevaccineerd zijn voordat ze bij u de stal betreden.

Vaccinatie tegen NCD met vectorvaccins

De nieuwste generatie vectorvaccins kan bescherming bieden tegen drie pluimveeziekten waaronder Newcastle Disease.  Door te kiezen voor een vectorvaccin vermindert u het aantal vaccinaties per dier.

.

Weet u hoe u NCD vaccins kunt inzetten?

Graag informeren we u hoe u NCD-vaccins van MSD Animal Health, conform de registraties en rekening houdende met de geldende NCD wetgeving, in kunt zetten. Neem contact met ons op via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder.

.

NL-INX-230300003