Ontwormmiddelen

Ontwormmiddelen kunnen Fenbendazol of Flubendazol als werkzame stof bevatten. Het is mogelijk om deze stoffen via drinkwater en/of via het voer toe te dienen.

Aanpak worminfecties

In Nederland komen de grote en de kleine spoelworm, haarworm en lintworm voor bij met name volwassen kippen. Worminfecties veroorzaken vaak vage klachten in een koppel kippen o.a. nattere mest, verhoogde voeropname en gewichtsverlies. Daarnaast kunnen wormen ziekten overbrengen en de kans op secundaire infecties zoals E. coli vergroten.

Spoelwormeieren kunnen onder gunstige omstandigheden in de omgeving maanden tot zelfs jaren aanwezig blijven. De prepatent periode (periode van opname van wormeieren tot uitscheiding van wormeieren door de kip) van de grote spoelworm is tussen de 4 en 8 weken en van de kleine spoelworm tussen 3 tot 4 weken. Met andere woorden het kan voorkomen dat er 4 weken na een ontwormingskuur grote spoelwormeieren door middel van diagnostiek in de mest terug gevonden kunnen worden. Dit betekent ook dat bij het uitvoeren van een sectie op kippen vanaf 4 weken na ontwormen volwassen grote spoelwormen (onvolwassen stadia reeds eerder) in de darmen gevonden kunnen worden *. De behandelde leghennen hebben dan eitjes uit de omgeving opgenomen en die zijn weer ontwikkeld tot volwassen worm. Om deze reden is het van belang om naast een ontwormingsmiddel maatregelen te nemen gericht op verminderen van infectiedruk in de omgeving van de kip en het voorkomen van nieuwe introducties door optimale biosecurity maatregelen. Ook het reinigen en desinfecteren tijdens de leegstand speelt hierbij een belangrijke rol. De ernst van een grote spoelworminfectie wordt voornamelijk beïnvloed door stress- en hormonale factoren en nauwelijks door de leeftijd**.


Hoewel er in de literatuur tot heden niet aangetoond is dat er resistentie is tegen de huidige wormmiddelen bij kippen in Nederland is het van belang te realiseren dat resistentie kan ontstaan tegen elke specifieke klasse van anthelmintica (wormmiddelen) als gevolg van frequent herhaald gebruik.

*The efficacy of flubendazole against different developmental stages of the poultry roundworm Ascaridia galli in laying hens. B. Tarbiata et al, 2016
**Age-related differences of Ascaridia galli egg output and worm burden in chickens following a single dose infection, M. Gaulya et al, 2004

Capillaria

Zoals u weet komen bij pluimvee ook diverse Capillariasoorten voor. Infecties met capillaria spp. worden in verband gebracht met klachten zoals zwakte, vermagering, slechte groei, bloedarmoede en diarree.

Neem contact op

Neem voor worm gerelateerde vragen contact op met uw dierenarts.

NL-NON-230300015