Monitoring

Door actief te monitoren, krijgt u actuele inzichten over de gezondheidsstatus van uw vleeskuikenkoppel, de aanwezigheid van bepaalde ziekteverwekkers op uw bedrijf en de werking van de door u toegepaste vaccinatiestrategie of biosecuritymaatregelen.

Monitoring is een must

Preventie vormt de basis van een goede vleeskuikengezondheid binnen uw koppel. Helaas kunnen gezondheidsproblemen niet altijd worden voorkomen, omdat de aanwezigheid van ziekteverwekkers soms niet direct merkbaar is. Als de vleeskuikengezondheid in gedrang komt, kunt u door structurele monitoring tijdig ingrijpen.

Via monitoring krijgt u antwoord op onderstaande vragen:

 • Wat is de gezondheidsstatus van uw koppel?
 • Slaan uw preventieve maatregelen aan?
 • Welke ziekteverwekkers vormen een bedreiging voor uw koppel?
 • Worden uw hygiëneprotocollen succesvol uitgevoerd?
 • Worden uw biosecurityprotocollen succesvol uitgevoerd?

Hulp nodig bij monitoring? Neem contact met ons op! Onze bedrijfsadviseurs komen graag bij u langs.

> Neem contact op

Het nut van serologisch onderzoek

Bloedmonsters en bloedonderzoeken (titers) geven inzicht in de mate van bescherming van uw gevaccineerde vleeskuikens. Na een vaccinatie moeten de resultaten van een bloedonderzoek voldoende antistoffen tegen een specifieke ziekteverwekker aantonen. De hoeveelheid antistoffen moet binnen een interval van normaalwaarden liggen.

 • Bij te hoge waardes kan dit duiden op een blootstelling aan veldstammen in de stalomgeving.
 • Bij te lage waardes kan dit duiden op een zwakke bescherming tegen bepaalde ziekteverwekkers, mogelijk veroorzaakt door een inefficiënte vaccintoediening of interferentie met afweerstoffen meegekregen van het moederdier (maternale afweer).

Aan de slag met monitoring

Wilt u ook meer inzicht in uw bedrijfs- en gezondheidsresultaten? Denk eens aan het inventariseren en routinematig monitoren van de volgende bedrijfsgegevens:

 • Verzamel tijdens uw dagelijkse rondes sterftecijfers, ziektecijfers en andere prestatiecijfers van uw koppels.
 • Neem bloedmonsters af.
 • Laat regelmatig een sectie door uw dierenarts uitvoeren. Sectieresultaten geven inzicht over de gezondheidsstatus van uw vleeskuikenkoppels.
 • Neem aanvullende monsternames (e.g. swaps en mestmonsters) bij uw dieren en in uw stalomgeving om de aanwezigheid van bepaalde ziekteverwekkers in kaart te brengen.

Vergeet niet te evalueren

Het is zinvol om alle gegevens die u verzamelt, een aantal keer tijdens en na afloop van een ronde te evalueren. Zo kunt u de effectiviteit van uw vaccinatiestrategie en/of uw managementmaatregelen op het gebied van bedrijfshygiëne en biosecurity controleren en waar nodig tijdens of na afloop van een ronde bijstellen. Wilt u advies over monitoring? We helpen u graag!

> Maak een afspraak