1. Darmgezondheid

Een optimale darmgezondheid

Een optimale darmgezondheid op koppelniveau vormt de basis voor een goed bedrijfsresultaat.
Het behoud van een optimale darmgezondheid zorgt voor een efficiënte voederconversie en gestage groei gedurende een ronde.
Wat doet u om de darmgezondheid te beïnvloeden?

Coccidiose-vaccinatie is een goed alternatief

Een goede beheersing van coccidiose draagt sterk bij aan een goede darmgezondheid. Wist u dat u met behulp van vaccinatie coccidiose kunt managen binnen uw koppel?
Als u uw koppel vaccineert, bouwen uw kuikens op koppelniveau een weerstand op tegen coccidiose.

> Coccidiose-vaccinatie

 

Vraag om andere coccidiose-aanpak groeit

De afgelopen vijftig jaar werd coccidiose voornamelijk aangepakt door anti-coccidiose-middelen (coccidiostatica) toe te voegen aan het voer van vleeskuikens. Steeds vaker groeit de vraag naar een andere aanpak. Zeker nu blijkt dat er binnen koppels resistentie kan optreden tegen verschillende anti-coccidiosemiddelen, wat kan leiden tot nieuwe coccidioseproblemen. Daarnaast zijn consumenten het afgelopen decennium kritischer geworden over de noodzaak van additieven in het voedsel van mens en dier.

  • Wat zal er gebeuren met de maatschappelijke acceptatie van de vleeskuikensector?
  • Komt deze in gedrang door het veelvuldig gebruik van anticoccidiose-middelen?
  • Wordt de Europese wetgeving rondom het gebruik van anticoccidiose-middelen aangescherpt?
  • Verliezen anticoccidiose-middelen hun registratie als voederadditief? 

> Download coccidiose boekje

Coccidiose: een grote schadepost

Coccidiose is een enorme kostenpost in de pluimveehouderij. Wereldwijd kost coccidiose zo’n 2 miljard euro per jaar. Deze economische schade is vooral te wijten aan de grote impact van coccidiose op de darmgezondheid van kuikens. Het heeft een negatieve invloed op de voederconversie en groei van vleeskuikens.

> Meer over coccidiose