Wormen

Ontwormmiddelen

Ontwormmiddelen kunnen Fenbendazol of Flubendazol als werkzame stof bevatten. Het is mogelijk om deze stoffen via drinkwater en/of via het voer toe te dienen.

Bekijk onze oplossing

Aanpak worminfecties

In Nederland komen de grote en de kleine spoelworm, haarworm en lintworm voor bij met name volwassen kippen. Worminfecties veroorzaken vaak vage klachten in een koppel kippen o.a. nattere mest, verhoogde voeropname en gewichtsverlies. Daarnaast kunnen wormen ziekten overbrengen en de kans op secundaire infecties zoals E. coli vergroten.

Spoelwormeieren kunnen onder gunstige omstandigheden in de omgeving maanden tot zelfs jaren aanwezig blijven. De prepatent periode (periode van opname van wormeieren tot uitscheiding van wormeieren door de kip) van de grote spoelworm is tussen de 4 en 8 weken en van de kleine spoelworm tussen 3 tot 4 weken. Met andere woorden het kan voorkomen dat er 4 weken na een ontwormingskuur grote spoelwormeieren d.m.v. diagnostiek in de mest terug gevonden kunnen worden. Dit betekent ook dat bij het uitvoeren van een sectie op kippen vanaf 4 weken na ontwormen grote spoelwormen in de darmen gevonden kunnen worden*.
De behandelde leghennen hebben dan weer eitjes uit de omgeving opgenomen en die zijn weer ontwikkeld tot volwassen worm. Om deze reden is het van belang om naast een ontwormingsmiddel maatregelen te nemen gericht op verminderen van infectiedruk in de omgeving van de kip en het voorkomen van nieuwe introducties door optimale biosecurity maatregelen. Ook het reinigen en desinfecteren tijdens de leegstand heeft hierbij een belangrijke rol. De ernst van een grote spoelworm infectie wordt voornamelijk beïnvloed door stress- en hormonale factoren en nauwelijks door de leeftijd**.
Hoewel er in de literatuur tot heden niet aangetoond is dat er resistentie is tegen huidig gebruikte wormmiddelen bij kippen in Nederland is het van belang te realiseren dat resistentie kan ontstaan tegen elke specifieke klasse van anthelmintica (wormmiddel) als gevolg van frequent herhaald gebruik.

*The efficacy of flubendazole against different developmental stages of
the poultry roundworm Ascaridia galli in laying hens. B. Tarbiata et al, 2016
**Age-related differences of Ascaridia galli egg output and worm burden in chickens following a single dose infection, M. Gaulya et al, 2004

Eieren zonder eitjes

Wij hebben meer informatie beschikbaar over het bestrijden van wormen. Log hieronder in om deze informatie te bekijken, deze informatie is uitsluitend bestemd voor dierenartsen en pluimveehouders.