Tetanus Serum

Injectievloeistof met tetanusantitoxine voor paard, rund, schaap, varken en hond