PIA artikel – Bart Vanschoubroek -“Ook vaccinatiestrategie is het resultaat van een kosten-batenanalyse”