Porcilis APP

Geïnactiveerd vaccin ter vermindering van eenzijdige longontsteking bij vleesvarkens en biggen