Panacur 2,5%

Voor de behandeling van maagdarmnematoden en longworminfecties bij niet melkgevende schapen.