Nobilis Salenvac ETC

Voor de actieve immunisatie van kippen ter vermindering van de kolonisatie en de fecale excretie van S. Enteritidis (serogroep D), S. Typhimurium en S. Heidelberg (serogroep B), S. Infantis, S. Hadar en S. Virchow (serogroep C).

Aanvang van de immuniteit: 4 weken na de tweede toediening.
Duur van de immuniteit: tot een leeftijd van 100 weken.