Terug naar het productoverzicht

Folligonan

Gonadotroop hormoon specifiek FSH- activiteit en LH-werking

Folligonan is een gonadotroop hormoon, in de vorm van een oplosmiddel voor injectie voor rund, schaap, geit en konijn. Bij het rund wordt Folligonan o.a. ingezet voor de behandeling van anoestrus en voor het induceren van superovulatie.  Bij schapen en geiten wordt Folligonan gecombineerd met schapensponzen ingezet voor oestrusinductie en –synchronisatie.

De indicaties voor rund, schaap en geit zijn:

  • Rund: superovulatie, anoestrus, verhoging van de fertiliteit na voorafgaande behandeling met progestativa.
  • Schaap: oestrusinductie en -synchronisatie.
  • Geit: oestrusinductie en -synchronisatie.