Depocilline

Injectievloeistof met procainepenicilline voor de behandeling van infecties bij rund, varken, schaap, hond en kat.

Depocilline is een smalspectrum, 1e keus antibioticum injectiepreparaat met de werkzame stof procaïne- penicilline, voor rundvee, varken en schaap.

Indicaties voor rundvee zijn:

 • (Larynx)difterie veroorzaakt door Fusobacterium necroforum;
 • Pneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp., Streptococcus spp., Haemophilus somnus, Fusobacterium necroforum;
 • Actinobacillose veroorzaakt door Actinobacillus spp.;
 • Cystitis veroorzaakt door Actinomyces pyogenes of Streptococcus spp.;
 • Wondinfecties veroorzaakt door Actinomyces pyogenes, Streptococcus spp. of Clostridium spp.;
 • Tetanus veroorzaakt door Clostridium tetani;
 • Artritis veroorzaakt door Actinomyces pyogenes, Streptococcus spp. of Pasteurella spp.;
 • Mastitis veroorzaakt door Actinomyces pyogenes.

Indicaties voor niet-melkgevend schaap zijn:

 • Respiratoire infecties veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • Difterie veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum;
 • (Poly)arthritis veroorzaakt door Streptococcus spp. of Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • Wondinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp. of Actinomyces pyogenes.