Bravoxin

Geïnactiveerd vaccin tegen Clostriduminfecties bij schapen en runderen.

Bravoxin is een vaccin voor injectie voor:

  • de actieve immunisatie van schapen en runderen tegen infecties veroorzaakt door Clostridium perfringens type A, B, C en D, chauvoeiC.novyi type B, C.septicum,  C.sordellii en C.haemolyticum en tegen tetanus veroorzaakt door C.tetani.
  • voor de passieve immunisatie van lammeren en kalveren tegen infecties veroorzaakt door de hierboven vermelde Clostridium-bacteriën (uitgezonderd haemolyticum bij schapen).