Speenafdeling

Van speenfase naar groeispurt

De speenperiode is een belangrijke periode voor de big. Als een big een goede start maakt,
is de kans groot dat het ook in zijn of haar latere leven goed presteert als vleesvarken of fokgelt.

Gezondheid

Na de geboorte neemt de maternale immuniteit af. Vanaf 2 weken leeftijd bouwen biggen zelf immuniteit op; het moment om ze te gaan vaccineren! Zorg er voor dat de biggen niet te snel vóór en na het spenen gevaccineerd worden. Stress heeft een negatief effect op vaccineren, de bescherming die de vaccinatie moet opwekken wordt minder en de biggen kunnen sterker op de enting reageren. Ook de voeropname kan negatief beïnvloed worden. Blijf de gezondheid van uw biggen monitoren! Gezondheidsmonitoring helpt u bij het kiezen van de juiste vaccinaties en de juiste vaccinatiemomenten.

> Vaccinatiechecklist biggen NL

> Vaccinatiechecklist biggen PL

Management

De biggen zijn na het spenen zeer kwetsbaar. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe hokgenoten en een nieuw rantsoen. Vaak weten de biggen de voer- en waterbak nog niet goed te vinden. Zorg daarom voor voldoende vreet- en drinkplaatsen en voldoende licht in de afdeling gedurende de eerste dagen na het spenen. Ook een droge, warme en tochtvrije afdeling is essentieel. Goed spenen levert u meer op dan u denkt. Met onze speenwijzer kunt u direct aan de slag met slimmer spenen.

 > Download speenwijzer

Voeding en water

In de kraamstal bestaat het rantsoen van biggen voornamelijk uit zeugenmelk. Hoewel geadviseerd wordt om biggen al bij te voeren in de kraamstal, blijkt vaak dat biggen die de beste speen hadden, nog niet gewend zijn aan het opnemen van vast voer. Om biggen te activeren en ze naar voerbakken te lokken, verstrekt u de eerste dagen na het spenen meerdere keren per dag kleine hoeveelheden voer.  Zorg voor voldoende vreet- en drinkplaatsen, minimaal 1 per 10 biggen. Voor een goede voeropname is ook wateropname van cruciaal belang. Verstrek indien nodig extra water. Zorg voor een goede waterkwaliteit en laat deze periodiek controleren! Op onze handige speenposter leest u nog veel meer tips rondom het spenen. 

> Download speenposter

Grip op varkensgezondheid

In 4 stappen de gezondheid van uw varkens in beeld.
Zo simpel kan het zijn!

> ResPigWijzer

Poster biosecurity

Ga aan de slag met biosecurity.
Vraag onze poster gratis aan!

> Poster aanvragen

Naaldloos vaccineren

Naaldloos vaccineren

De innovatie in diergezondheid en dierwelzijn.
Ontdek de IDAL.

> Alles over de IDAL

Kennis moet stromen

Onze kennisbank al afgestruind?
Boordevol tips en kennisdocumenten.

> Naar kennisbank

Ons varkensteam

We maken graag kennis met u en uw bedrijf.
Mogen we ons voorstellen?

> Dit zijn wij