1. Risico op leptospirose neemt toe

Risico op leptospirose neemt toe

Ongedierte, met name ratten en muizen, zijn een belangrijke infectiebron als het gaat om leptospirose. Vanwege de strengere milieueisen zijn er steeds minder doeltreffende bestrijdingsmiddelen die varkenshouders kunnen inzetten tegen ratten en muizen. Dit vergroot het risico op leptospirose. Het goede nieuws is dat er nu een preventief vaccin op de markt is, dat varkens onder andere bescherming biedt tegen leptospirose.

Leptospirose is een besmettelijke infectieziekte die zich bij varkens vaak kenmerkt door vruchtbaarheidsproblemen; onregelmatige terugkomers, abortussen en doodgeboren en zwakke biggen. Leptospirose is bovendien een zoönose, dus overdraagbaar van dier op mens. Vrijwel alle diersoorten kunnen het slachtoffer worden van leptospirose. Bij honden wordt de infectieziekte de ziekte van Weil genoemd. Voor honden bestaat er al langere tijd een preventief vaccin, waardoor de ziekte in Nederland bij honden tegenwoordig nog maar zelden voorkomt.

Complexe diagnostiek

Leptospirose is soms lastig vast te stellen. Dierenarts en varkensspecialist Toine Cruijsen van MSD Animal Health legt uit hoe dat komt. “De symptomen van leptospirose zijn niet enkel voorbehouden aan leptospirose. Veel terugkomers, vroege abortussen en relatief veel doodgeboren biggen zijn typische symptomen van leptospirose, maar er zijn meer dierziekten waarbij deze symptomen voorkomen. Bloedonderzoek kan uitkomst bieden, maar je vindt in het bloed niet altijd aanwijzingen van leptospiren. De antilichamen tegen leptospiren in het bloed kunnen namelijk weer verdwijnen, terwijl het varken de bacterie nog wel bij zich draagt en de baarmoeder kan infecteren. Vind je wel antilichamen in het bloed, dan is het varken waarschijnlijk drager van de ziekte, maar ook dan kun je niet met zekerheid stellen dat de ziekte ook de oorzaak is van de vruchtbaarheidsproblemen. Bovendien zijn er vele varianten, terwijl lang niet alle leptospiren gevaarlijk voor het varken zijn.”

Onder de radar

Doordat leptospirose vaak moeilijk te herkennen en te diagnosticeren is, krijgt de besmettelijke ziekte vaak de kans om behoorlijk om zich heen te grijpen. De schade uit zich met name in onvruchtbaarheid, dode en verzwakte biggen. Cruijsen is daarom verheugd dat er nu een preventief vaccin op de markt is. “Juist omdat leptospirose vaak pas wordt ontdekt als er al veel schade is ontstaan, is dit een bacteriële ziekte die je liever wilt voorkomen.”

Meer weten over leptospirose, de symptomen of aanpak? Bezoek het dossier Leptospirose op de website van MSD Animal Health.